Směrnice o energetické účinnosti EED stále není zakotvena v české legislativě

Povinná instalace indikátorů na radiátorech, měřičů tepla a vodoměrů na teplou vodu s dálkovými odečty již od října nebo častější informace o spotřebě domácnosti. To jsou některé z hlavních změn, které má přinést evropská směrnice o energetické účinnosti. Její implementace do českého práva měla začít už v červnu, dosud se tak ale nestalo. Podle odborníků je přitom možné, že ke kompletnímu přijetí do legislativy dojde až v příštím roce.

Cílem evropské směrnice o energetické účinnosti EED je možnost průběžného dohledu nad spotřebou tepla

Evropská směrnice o energetické účinnosti má do budoucna mimo jiné výrazně upravit způsob rozúčtování v českých domácnostech. Kromě povinnosti měření tepla a teplé vody by měla vést také k postupnému zavedení dálkových odečtů. Podle směrnice by tak všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech nově instalované po 25. říjnu 2020 měly mít funkci dálkového odečtu. Od 1. ledna 2027 by pak tuto funkci měly mít všechny přístroje, nejen ty nově instalované.

Kromě této modernizace by měla směrnice upravit i četnost poskytnutí informací o spotřebě. Vyúčtování se aktuálně provádí jednou ročně, od 25. října 2020 by se u dálkově odečitatelných měřidel poskytovaly navíc i informace o spotřebě lidem dvakrát ročně. V případě vyžádání nebo poskytování v elektronické formě pak čtvrtletně. Další změna by pak měla nastat po 1. lednu 2022, od té doby budou mít koneční uživatelé k dispozici informace o spotřebě každý měsíc. To přinese právě nutnost zavedení dálkových způsobu odečtu.

Platnost směrnice zřejmě až v roce 2021

Přijetí směrnice do českého právního řádu mělo začít už v červnu letošního roku. „Řada majitelů a správců má za to, že se tak již stalo, opak je ale pravdou, k implementaci zatím nedošlo. Transpozice směrnice do české legislativy má být provedena do 25. října 2020. V současné době je zřejmé, že tento termín nebude dodržen. Jako pravděpodobný termín implementace se uvádí pololetí roku 2021,“ řekl Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení ze společnosti ENBRA, která se zabývá problematikou rozúčtování a dálkových odečtů.

Čtěte také:  Léto se s námi nemazlí. Jaké problémy nejčastěji ovlivňují náš komfort bydlení?

Převedení směrnice do českého právního řádu by mělo zčásti zastřešit Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Změny by se tak měly dotknout tří současných zákonů a jedné vyhlášky. Podle Holyszewského je ale situace okolo implementace značně nepřehledná. „Informace, které máme, jsou často protichůdné. Zaznamenali jsme i zprávu, že k transponování do české legislativy dojde až ve druhé polovině roku 2021 či začátkem roku 2022. Důvodem je i skutečnost, že novelizované zákony musí projít oběma komorami parlamentu, což může celý proces dále brzdit,“ doplnil.

Ještě před převedením směrnice do českého práva by přitom měly legislativní orgány určit klíčové rozhodnutí – zda jsou technologie umožňující provádět odečet pochůzkovým způsobem, tedy nyní nejrozšířenější způsob odečtu, nebo z projíždějícího automobilu považovány za dálkový odečet. „Mělo by se tak stát co nejdříve. Jinak nebudou mít vlastníci budov a poskytovatelé služeb, kteří připravují nová zařízení po tomto datu, jasno v tom, jaké přesně budou platit funkční požadavky,“ upřesnil Holyszewski.

Povinnost řídit se novými pravidly dosud nenastává

Dokud však nevstoupí v platnost novela zákona 406/2000 Sb., pak neplatí v ČR žádná povinnost instalovat dálkově odečitatelné měřiče tepla a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech. Stejně tak vyúčtování bude zatím zpracováváno v ročním intervalu.

1 komentář u „Směrnice o energetické účinnosti EED stále není zakotvena v české legislativě“

  1. Směrnice je pro blbečky v EU orgánech co je nikdo nevolil a vymýšlejí ptákoviny.
    V baráku máme více jak 75 % důchodců. Mimo jednoho magora co nikdy netopí a chodí neustále v kožichu a myje se jednou za uherský rok, tak ostatní vytápějí byty na 28 st.C a chodí si stěžovat na zimu. Poté si můžou ostatní pracující nechat zajít chuť na regulaci topení tj. při odchodu do práce útlum a před příchodem z práce ohřev. Neboť v závěrečném vyúčtování jsou pod limitem průměru domu a je jim teplo doúčtováno jako by celý den topili spolu s důchodci. Takže pokud se nezmění výpočet rozdělení nákladů na teplo tak se můžou jít s předpisy o energetických úsporách vycpat. Těžko totiž donutím zimouřivé důchodce k teplotě 22-25 v bytě.

    Odpovědět

Napsat komentář