Komentujeme: Ne připravované novele insolvenčního zákona

Společné stanovisko svazu a sdružení bytových družstev k návrhu novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) vysvětluje důvody, proč by přijetí novely zákona ještě zvýšilo dnes již tak problematické vymáhání dlužných částek. Vzrůstající dlužnost přitom staví mnoho bytových domů do ekonomicky obtížně udržitelné situace, ohrožující běžný provoz domu.

Zmírnění nároků na dlužníky v procesu oddlužení ještě více komplikuje vymahatelnost dluhů

Hlavní motivací společného postupu Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) a Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků České republiky (SMBD) je obava, že dalším zmírněním nároků na dlužníky v procesu oddlužení je téměř jisté, že dojde ke zvýšení nevymahatelnosti pohledávek za dlužníky v bytových domech ve správě bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ), a to za situace, kdy dlouhodobě a opakovaně upozorňují všechny zmíněné subjekty na problémy s vymáháním těchto druhů pohledávek a problém zůstává stále neřešen.

Návrh novely insolvenčního zákona není v kontextu s realitou

Posun v právní úpravě nepřinesla Petice za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek, kterou podepsalo 48 468 fyzických osob a 903 zástupců právnických osob spravujících celkem 479 532 bytových a nebytových jednotek, ačkoli požadavky petice podpořil dne 12. listopadu 2019 petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Situace s pohledávkami byla také součástí příspěvku „Pohled nedobrovolných věřitelů“ na semináři konaného na půdě ústavněprávního výboru PS Parlamentu ČR dne 17. října 2023. Pohledávky SVJ a BD byly též diskutovány za účasti zástupců Nejvyššího a Vrchního soudu na konferenci Fórum BD 2023, kde se z přítomných zástupců bytových družstev a dalších účastníků nikdo za další oddlužování nepostavil.

Vymáhání pohledávek v bytových společenství by mělo být ze strany státu usnadňováno, nikoliv ještě více komplikováno

Tíhu nákladů na správu v bytových domech přebírají platící členové družstva nebo vlastníci jednotek, a to jsou často rodiny s dětmi, samoživitelé a senioři, tedy sociálně ohrožené skupiny obyvatel, o nichž nelze tvrdit, že mají lepší finanční postavení než oddlužované osoby, zvlášť v dnešní době všeobecného zdražování. Za této situace zástupci bytových družstev doporučili, aby byla přijata novela pouze v minimálním rozsahu, kterou požaduje evropská směrnice, a aby se nadále nezhoršovalo beztak neuspokojivé postavení bytových společenství (BD a SVJ) v oblasti vymáhání pohledávek za svými členy.

Čtěte také:  Komentujeme: Koronavirus a povinnost dezinfekce společných prostor

Komenář připravil Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha

Napsat komentář