I. Přehled změn v rozúčtování a nové povinnosti 2024: Povinnost dálkových odečtů

Rok 2024 je v oblasti měření spotřeb energií a informovanosti konečného odběratele ve znamení výrazných změn. Společně s Ing. Jiřím Zerzaněm, specialistou na rozúčtovací legislativu, jsme pro vás připravili přehled nejdůležitějších novinek. Tentokrát se zaměříme na povinnost dálkových odečtů.

Povinnost dálkových odečtů v legislativě

Povinnost vybavit dům měřícími přístroji s dálkovým odečtem naleznete v novele zákona č. 458/2000 Sb., (zákonem č. 362/2021 Sb.)  V ní je stanoveno, že v rámci cyklů výměn musí nově instalované přístroje na měření spotřeby umožňovat dálkový odečet. Tato povinnost platí již od 1.1.2022.

Důležitý je rok 2027. Od 1.1.2027 musí být všechny bytové domy již osazeny měřidly či přístroji registrujícími dodávku teplené energie výhradně se schopností dálkového odečtu.

Víte, jakou formou je u vás spotřeba odečítána?

Pro domy, ve kterých je již prováděn dálkový odečet, platí od 1.1.2024 nová zákonná povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě. V této souvislosti se statutární zástupci nyní často ptají, jak mají zjistit, zda jsou i v jejich domech měřící přístroje dálkově odečítány. V řadě případů totiž za dálkové odečty považují i formu odečtů walk-by, kdy sice již pro získání údajů o spotřebě není nutné vstupovat do bytů, ale hodnoty jsou mechanicky odečítány speciální čtečkou z blízkosti domu. V tomto případě mají instalovány pouze rádiové přístroje bez dálkového odečtu a povinnost měsíční informovanosti se na ně ještě nevztahuje.

Pokud si nejste jisti, jak jsou u vás spotřeby odečítány, informaci vám poskytne buď váš správce nebo rozúčtovatel.

Dálkově odečítat lze i spotřebu studené vody. Ačkoliv to není zákonná povinnost, je to výhodné, protože tak můžete například včas reagovat na nadlimitní spotřebu, nulovou spotřebu nebo jakékoliv podezřelé jevy týkající se spotřeby.  

Ve společných prostorách se spotřeba tepla na vytápění neměří, náklad se vyúčtovává v rámci základní složky.  

Čtěte také:  Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Koho se povinnost měřidel s dálkovými odečty netýká?

Povinnost osazení měřidly s dálkovými odečty se dále netýká budov s nízkým ukazatelem energetické náročnosti, které jsou zařazeny do klasifikační třídy A-Mimořádně úsporné. Z povinnosti dálkových odečtů jsou vyjmuty i některé další objekty, výčet naleznete v Zákoně 362/2021 Sb. (čl. 10).

Redakce doporučuje

Přečtěte si i další články, které se k změnám v rozúčtování a novým povinnostem 2024 vztahují:

II. Přehled změn v rozúčtování a nové povinnosti 2024: Změny v poměrech základní a spotřební složky

III. Přehled změn v rozúčtování a nové povinnosti 2024: Povinnost měsíční informovanosti o spotřebě

Zhlédněte webinář k tématu

Tématu Změny v rozúčtovací legislativě a nové povinnosti informování o spotřebě od roku 2024 se nedávno podrobně věnoval webinář Akademie pro bytové domy. Zhlédněte jej a získejte aktuální informace o nových povinnostech. Plné znění webináře naleznete ZDE.

/Aktualizace 27.1.2024/

Napsat komentář