Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev a předpokládanou finanční podporu. V přehledu nechybí ani dotační programy na podporu bydlení. Údaje bude MMR průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu. 

Přehled dotačních titulů přinese lepší možnost plánování a času na přípravu

„Je důležité, aby se zájemci o možnostech státní podpory věděli co nejdříve. Čas hraje při přípravě kvalitního projektu zásadní roli. Jednání o rozpočtu jsou každý rok velmi tvrdá, úplně garantovat objem dotací na další roky proto není možné. Přesto se na MMR snažíme, aby byla podpora například dostupného bydlení co nejvíce předvídatelná,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Snimek Obrazovky 3

Prioritu bude mít podpora bydlení

MMR plánuje, že v rámci výzev v národních dotačních programech 2023–2025 poskytne žadatelům až 4 miliardy korun ročně. Prioritu bude mít podpora bydlení a rozvoj regionů. V návaznosti na střednědobý rámec chystá MMR některé změny v jednotlivých národních dotačních titulech. Výsledkem by mělo být zefektivnění správy dotací a zjednodušení práce pro MMR i žadatele.

Napsat komentář