Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Vykricnik

Obchodníci s pochybnými nabídkami objevili novou oblast působení a kontaktují bytová družstva či společenství vlastníků jednotek. Nabízejí tepelná čerpadla, díky nimž by měli ušetřit. Realita je ale jiná a výpočty takových nabídek jsou nekompletní a zkreslené.

Obchodník předloží nabídku, podle které obyvatelé za teplo ušetří i více než polovinu. „Tato částka však bude pravděpodobně ukazovat pouze cenu za elektřinu pro kompresor tepelného čerpadla. Do nákladů je však nutné započítat i platbu za navýšení jističe, roční platby za jistič v řádech desetitisíců korun, náklady na odpojení stávající stanice a také na odstranění potrubí v domě i před ním podle podmínek dodavatele tepla,“ upozorňuje na největší nástrahy Jakub Tobola, obchodní ředitel Veolia.

Penize 3

Nesmíme zapomenout ani na pořizovací náklady, které jsou se samotnou koupí tepelného čerpadla spjaté. Jedná se přitom o prostředky, které mohly být využity mnohem efektivněji – například do oprav a nových technologií v domě.

Na první pohled může pořízení tepelného čerpadla působit jednoduše, ale skrývá se za ním spousta zařizování a byrokratických povinností. „Nejprve si musíte nechat zpracovat a také uhradit projektovou dokumentaci, vyřídit stavební povolení, vypracovat hlukovou studii, zajistit si průkaz energetické náročnosti budovy a další dokumenty,“ vyjmenovává Jakub Tobola. Málokterý majitel je schopen složit částku za čerpadlo v hotovosti, a proto ho v případě úspěšného zajištění všech potřebných razítek čeká ještě podání žádosti o úvěr a s ním i několik procent úroků pro banku.

Servis řeší majitel

Konečně se podaří čerpadlo na dům umístit (a dohadování mezi sousedy může být opravdu dlouhé, protože čerpadlo způsobuje hluk a vibrace) a zprovoznit, a nyní je třeba začít počítat s dalšími náklady na údržbu, servis, obsluhu zařízení a pojištění. V rámci dálkového vytápění tohle vše odpadá a je na teplárně vše řádně zajistit. U tepelného čerpadla je na bedrech majitele i veškerá odpovědnost v případě provozních poruch, které mohou jakýmkoli způsobem ohrozit majetek či zdraví obyvatel.

Čtěte také:  Komentujeme: Počet členů kontrolní komise a její přínos pro SVJ

Zima čerpadlu nesvědčí

Teplomer

Samostatnou kapitolou je pak účinnost tepelných čerpadel. Prezentovaný vysoký parametr účinnosti je často jen číslo z katalogových listů, skutečná průměrná provozní dosahovaná účinnost bývá znatelně nižší. Zvlášť při nižších teplotách je prokázána nízká účinnost tepelného čerpadla. Čím je tedy venku chladněji, tím méně tepelné čerpadlo topí a je potřeba více dotápět elektřinou.

Napsat komentář