Noční klid

doba nočního klidu • rušení nočního klidu • který zákon se vztahuje k rušení nočního klidu • postih za rušení nočního klidu • hlučný nájemník

Co je to doba nočního klidu a kde je zakotvena?

Doba nočního klidu je definována zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., o přestupcích jako doba od 22. do 6. hodiny. Zákonem stanovená doba nočního klidu tedy platí na celém území obce (respektive platí automaticky ze zákona na celém území ČR) bez ohledu na to, zda obec vydala či nevydala svou obecně závaznou vyhlášku o rušení nočního klidu.

Co lze považovat za rušení nočního klidu?

Za rušení nočního klidu běžně považujeme hluk v noci, který nás obtěžuje a zasahuje do stanovené doby nočního klidu. Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování hluku jinou činností.

Rodinné oslavy a doba nočního klidu

O své oslavy a jiné soukromé události se nemusíte obávat. Mohou se konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid. Nepodléhají ani oznamovacímu režimu vůči obci.

Za nedodržování nočního klidu počítejte s postihem

Zákon o přestupcích stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny, a to se vztahuje jak na naše osobní oslavy, tak i na pořádané akce, kterým nebyla udělena výjimka z nočního klidu.

Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:

a) napomenutí

b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč

c) zákaz činnosti

d) propadnutí věci

e) zákaz pobytu

Pronájem bytu a hlučný nájemník

U rušení nočního klidu, kterých se dopouštějí uživatelé bytů v pronájmu je žádoucí, abyste kontaktovali jeho vlastníka, který tento byt pronajímá a vyzvali ho k nápravě. Pokud problémy přetrvávají, může mu dát majitel výpověď z bytu.

Čtěte také:  Osobní odpovědnost statutárního orgánu, aneb jednejte jako dobrý hospodář!

Aktualizováno: 18. 1. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?