Neplatíte za teplo v bytě zbytečně moc? Základem je stav otopné soustavy ve vašem domě

Značné množství bytových domů je již zatepleno. Bohužel tímto krokem mnoho vlastníků bytových domů z řad SVJ, ale i bytových družstev svou cestu k nižším nákladům na vytápění skončilo. Navazovat by měla další opatření týkající se oblasti vytápění. Není výjimkou, kdy mohou i běžné panelové domy díky komplexním opatřením snížit svou energetickou náročnost na velmi dobrou úroveň domů v nízkoenergetickém standardu. 

Základní kroky pro regulaci spotřeby tepla

Je zcela jedno, zda je teplo pro dům dodáváno z centrálního zásobování, z oblastního zdroje nebo z vlastní kotelny. Vlastník domu může regulovat spotřebu tepla z jakéhokoliv zdroje tepla. Důležité je se tomuto tématu věnovat zejména po zateplení domu, výměně oken a dalších opatřeních snižujících tepelné ztráty domu. Na tyto nové podmínky je nutné upravit i vytápění, protože pro dosažení teplotního komfortu už dům spotřebuje méně tepla. Základem je hydraulické a termické vyvážení otopné soustavy. Pro optimalizaci výkonu otopné soustavy v domě by se tento krok měl dokonce opakovat v patnáctiletých cyklech, a to bez ohledu, zda mezitím došlo k dalším opatřením ke snížení tepelných ztrát domu. Hydraulické vyvážení je nezbytné jak pro domy s centrálním vytápěním, tak i pro ty s vlastní domovní kotelnou.

Vyšším stupněm regulace jsou dodávky tepla podle ekvitermní křivky, která snižuje negativní vlivy topné vody na mechanismus termostatických ventilů s hlavicemi (nesprávná ekvitermní teplota deformuje průtoky vody a z toho vyplývá hydraulická nestabilita).

Nepodceňujte regulaci na patě domu

Detailněji reagovat na potřeby tepla v domě umožňuje regulace na patě domu. Její osazení výrazně snižuje spotřebu tepla z centrálního zdroje vytápění tím, že při správně nastavených otopových křivkách podle ekvitermní teploty nedovoluje přetápění. Díky regulaci na patě domu vznikne v rámci současné otopné soustavy uzavřený okruh s přesně nadefinovanou teplotou a dům odebírá teplo z jakéhokoliv zdroje (teplárny, kotelny nebo jiného společného zdroje) pouze tehdy, kdy teplota vody v tomto okruhu klesne pod definovanou hodnotu nastavenou v regulátoru. Dům tak odebere a zaplatí jen teplo, které skutečně potřebuje. Podmínkou je správné nastavení regulace a seřízení otopné soustavy.

Čtěte také:  Jak lze umístit tepelné čerpadlo v bytovce?

V České republice je stále mnoho bytových domů, které nemají ani domovní předávací stanici, ani žádnou jinou regulaci. Zbytečně tak promrhají i více než 20 % zaplaceného tepla. Regulace také řeší nepříjemné projevy otopné soustavy – bouchání, klepání, ťukání či jiné projevy hlučnosti, které přichází z radiátorů a trubek. Čím hůře jsou nastaveny správné fyzikální parametry soustavy (teploty, tlaky a průtoky), tím jsou dopady hluku, přetápění i nedotápění intenzivnější. 

Kdy je nutná modernizace domovní kotelny?

Pozornost efektivitě vytápění je nutné věnovat i v případech, kdy má dům svou vlastní kotelnu. Častým problémem jsou zastaralé plynové kotle s nízkou účinností spalování. Z pohledu vlastníka domu sice fungují, ale jejich provoz je neekonomický a množí se opravy. Důvodem pro řešení jsou náklady na jeden GJ nad 500 korun, dochází k přetápění nebo k nedotápění bytů, případně provoz kotelny vykazuje bezpečnostní rizika. Současným požadavkům vyhovují moderní kondenzační kotle. U větších domů je výhodné jejich zapojení do kaskády.

Opakují se stížnosti na problémy kolem tepla ve vašem domě nebo máte vysoké účty?

V mnoha domech si neuvědomují, že by na vytápění mohli platit výrazně méně a současně se i zbavit řady problémů, se kterými se přitom potýkají. Je to především nepříjemný hluk, bouchání a hvízdání, které se ozývá z trubek a radiátorů. Přijměte pozvání na diskusní setkání s odborníkem na oblast vytápění bytových domů a zjistěte, jak můžete snížit výdaje a zvýšit komfort vytápění ve vašem domě.

Setkání se uskuteční 15. 9. od 17 hodin v budově Raiffeisen stavební spořitelny a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3 – Žižkov. Počet míst je omezen, pro potvrzení účasti využijte e-mailovou adresu: [email protected], případně telefon 271 035 201.

Napsat komentář