Nejpohodlnější způsob vytápění

Teplo bereme v Praze jako samozřejmost. Své byty běžně vytápíme na 22 až 23 °C a přitom nejsme zvyklí se zabývat údržbou. Neuvědomujeme si, že tomu tak není všude v Evropě.

Británie je svou otužilostí pověstná, ale moc se neohřejeme v zimním období ani v jižní části Evropy. Vytápění zde často nemají řešené vůbec, přestože tam zimní teploty běžně klesají až k nule.

Ohřejeme se naopak ve Skandinávii, kde stejně jako u nás fungují systémy dálkového vytápění. Do rozvoje těchto vyspělých systémů výrazně investovalo například Dánsko, kde je takto vytápěna až polovina všech domácností, v Kodani pak dokonce více než 90 procent. Velmi rozšířené jsou systémy dálkového vytápění ve Finsku, Švédsku, Německu či Rakousku. Díky centrálnímu zásobování teplem si ten nejvyšší tepelný komfort užívá celkem 250 milionů Evropanů.

O všechno se stará dodavatel tepla

Jediné, co musejí zákazníci připojení dálkově na teplárny udělat, je otočit kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru. O všechno ostatní se stará dodavatel tepla, v případě Prahy Pražská teplárenská ze skupiny Veolia, která zajišťuje většinu dálkového vytápění v metropoli. Výhodou je maximální komfort, teplárna garantuje nejvyšší pohodlí, bezúdržbovost a nepřetržitý monitoring provozu. Obyvatelé ani správci domu se tedy nemusí zatěžovat pravidelnými revizemi kotelen, komínů, řešit proškolenou obsluhu ani řešit jiné starosti spojené s dodávkou tepla.

Jde také o ekologii

Všechny aktivity Pražské teplárenské a skupiny Veolia směřují k udržitelnému rozvoji dálkového vytápění, který je rozšířen nejen v České republice, ale i ve vyspělých západních zemích. Výroba dálkového tepla má řadu výhod pro uživatele a pomáhá zlepšovat životní prostředí. Uplatňuje principy šetrného využívání zdrojů i ochrany klimatu. Pražská teplárenská přivádí více jak 90 procent tepla z elektrárny v Mělníce a využívá i odpadního tepla ze ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále ekologizována, kontrolována a navíc je umístěna mimo bytovou zástavbu. „Jeden velký komín, který dokáže vypustit přísně kontrolované, měřené a minimalizované emise nad smogovou pokličku, je lepší než stovky malých domácích kotelen, které vypouští z nízkých komínů emise přímo do bytové zástavby. Je doloženo, že jeden rodinný domek s kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejné množství prachu jako teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů,“ dodává k tomu Jakub Tobola, obchodní ředitel společnosti Veolia.

Čtěte také:  Skutečná kvalita televizního obrazu se může lišit. Co je dobré vědět?

Jak je to s plynem

I vytápění plynem uvnitř měst není ideální například z pohledu oxidů dusíku. Úplným nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními nebo blokovými plynovými kotelnami by se totiž zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy Prahy. Uvnitř hlavního města by se tak vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny domovních kotelen by nedokázaly dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. To znamená, že téměř polovina metropole by začala dýchat horší vzduch.

Do budoucna se jako velmi perspektivní jeví energetické využívání odpadů, ať už je to kromě výše zmíněného komunálního odpadu likvidace kalů anebo odpadní teplo z čistíren odpadních vod. Naším cílem by tedy mělo být využít dobře tepla a energie, které sami produkujeme a nikoli uprostřed města pálit plyn dovezený z Ruska.

V čem je dálkové vytápění tak výhodné?

Umožňuje vyrábět teplo centrálně ve vzdálených ekologizovaných zdrojích a snižovat tak emisní zátěž ve městech. Není závislé na dodávkách zemního plynu, které se v odrazu nových skutečností jeví jako značně nestabilní. Naopak může dobře využít palivového mixu včetně řízeného spalování komunálního odpadu. V rámci EU byl systém dálkového vytápění vyhodnocen jako nejefektivnější a zároveň cenově příznivý a určitě stojí za to, abychom jej i v České republice zachovali a nadále rozvíjeli. Pokud by docházelo k zásadním odpojením způsobeným výstavbou domácích kotelen, byly by škody bohužel nevratné.

O společnosti

  • Společnost Pražská teplárenská a.s., která se již téměř 30 let stará o Pražskou teplárenskou soustavu a dodává teplo a teplou vodu pro Prahu a její blízké okolí, je součástí skupiny Veolia Energie ČR.
  • Dlouhodobým cílem skupiny je ekologickým a bezpečným způsobem budovat a provozovat energetickou infrastrukturu a zařízení pro města a obce.
  • Teplo a teplou vodu dodává do 560 tisíc domácností a průmyslových objektů. 
  • Nabízí chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.
  • V České republice Veolia působí již od počátku 90. let. Energetická divize skupiny Veolia je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.

Napsat komentář