Nejčtenější článek posledních třiceti dnů: Zimní úklid chodníku

Těžko bychom hledali pro tyto týdny aktuálnější téma, než je zimní úklid chodníků. Přitom tady zdaleka není tak přehledná situace, jak byste očekávali. Nejde totiž jen o povinnost úklidu, ale také o to, o jaký typ chodníku se jedná.

Kdo je za zimní úklid chodníku odpovědný

Základem právní úpravy v záležitosti odpovědnosti za úklid chodníků je především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o údržbu chodníků, je důležitá novelizace tohoto zákona, přijatá s účinností k 16. 4.  2009 (tzv.  chodníková novela, § 27 novelizovaného znění tohoto zákona).

Podle uvedené novely zákona o pozemních komunikacích odpovídá za škodu způsobenou vadou chodníku nikoliv vlastník přilehlé nemovitosti –tedy např. BD jako vlastník bytového domu, atd. (resp. např. SVJ), ale přímo vlastník chodníku. Zákon o pozemních komunikacích sice nestanoví výslovně povinnost udržovat chodník, odvozuje se to však od výslovně stanovené odpovědnosti za škodu způsobenou vadou chodníku. Podle novelizovaného znění § 27 zákona o pozemních komunikacích vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Úklid se nemusí vztahovat na všechny chodníky

Zákon o pozemních komunikacích umožňuje předem vymezit úseky místních komunikací a chodníků, kterých se povinná údržba netýká, například proto, že jsou jen minimálně využívané. Musí však zveřejnit jejich seznam.

Rozhodující také je, o jakou komunikaci se jedná – zda to je místní, nebo účelová komunikace. Chodník je obecně považován za místní komunikaci, vlastníkem i s povinnostmi péče o schůdnost je obec (město).

Čtěte také:  Z právní praxe: Nezájem o práci ve výboru

Účelová komunikace je podle § 7 zákona o pozemních komunikacích definována jako pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Úklid účelové komunikace a tedy i případnou odpovědnost za úraz tedy nese vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.

O jaký typ komunikace se ve vašem konkrétním případě jedná a zda jako vlastníci domu odpovídáte za její schůdnost, zjistíte na městském úřadu.

Povinnosti jsou i na straně chodců

V aktuálně nejčtenějším článku na Okolobytu.cz Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a kdo nese vinu za úraz se mimo jiné dovíte, jak je to s odpovědností za škodu související se stavem chodníku, zda existuje pevně daný čas, do kdy musí být chodník uklizen, jaký posypový materiál je přípustné používat a také to, že ani na straně chodců nechybí některé povinnosti.

0 reakcí

Reagovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?