Komentujeme: Kdo je zodpovědný za vytápění objektu?

Za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (dle ustanoveními platné legislativy a technických předpisů, zejména zákonem č. 177/2006 Sb).

Tuto povinnost ukládá vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek § 6a, odst. 10 a 11 zákona č. 177/2006 Sb. Teplárenské společnosti jako dodavatelé tepelné energie přivádí topné médium k patě objektu, ale o jeho využití uvnitř již nerozhodují a ani ho neovlivňují, protože vnitřní rozvodná zařízení nejsou v jejím majetku ani správě.

Toto nařízení vychází z toho, že již v roce 2001 byla Zákonem o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. dána uživatelům tepelné energie povinnost vybavit svoje odběratelské tepelné zařízení regulační technikou. Pro ilustraci uvádíme, že to je ten samý případ jako dodávka elektrické energie. Distributor elektrické energie udržuje svoji rozvodnou síť trvale pod napětím a pouze v případě, že chcete svítit, si vypínačem otočíte.

Dodavatelé a výrobci tepelné energie samozřejmě monitorují a pravidelně vyhodnocují předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reagují úpravou dodávek tepla.

/Zdroj: Pražská teplárenská, ptas.cz/

Napsat komentář