Nejčtenější článek posledních třiceti dnů: Návštěva, nebo už další člen domácnosti? Jak je to s dalšími osobami v nájemním bytě

Pronajímatel nemůže nájemci zakazovat přijímat v nájemním bytě návštěvy. Souhlas pronajímatele je ale zapotřebí, jestliže má s nájemcem v bytě bydlet další osoba. Jak ale rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí?

Další osoba pouze se souhlasem pronajímatele

V praxi může být problém odlišit, zda se jedná o návštěvu, nebo již o osobu, která s nájemcem v bytě trvale žije, jinak řečeno je členem jeho domácnosti. V takovém případě je totiž již souhlas pronajímatele nutný. Výjimkou je situace, kdy se jedná o takzvanou osobu blízkou, tedy typicky manžela či manželku, rodiče nájemce či dítě. Pak není souhlas zapotřebí.

Návštěva, nebo už další člen domácnosti?

Z hlediska odlišení návštěvy od člena nájemcovy domácnosti může být rozhodující, jak dlouho se dotyčná osoba v bytě zdržuje. Někdy se uvádí, že o návštěvu se již nejedná, jestliže doba pobytu přesáhne dva měsíce, což zřejmě vychází z toho, že podle občanského zákoníku je nájemce povinen hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě neprodleně, maximálně do dvou měsíců. „Například ale návštěva ze zahraničí by mohla trvat i déle. Rozhodující tak může být to, jaké věci mají dotyčné osoby v bytě nebo jestli mají i jiný byt, ve kterém bydlí. Tyto skutečnosti se v případě sporu musí prokazovat, což může být problematické,“ konstatuje Lukáš Zelený.

Zamlčení nebo zkreslování počtu osob v bytě může být důvodem k výpovědi z nájmu

Jestliže nájemce neinformuje pronajímatele o zvýšení počtu osob v bytě, může to být důvodem k výpovědi z nájmu.

Návštěvy mohou vést k výpovědi také tehdy, pokud porušují domovní řád, chovají se hlučně, poškozují zařízení bytu či domu nebo dům znečišťují. Argumentovat lze i takzvaným sousedským právem, což znamená, že návštěvy nesmí nad míru přiměřenou tamním poměrům, typicky hlukem či jinak, obtěžovat ostatní obyvatele domu.

Čtěte také:  Komentujeme: Vlastníci bytů riziko statického přetížení podceňují

Kolik osob může bydlet v jednom bytě, může vám pronajímatel zakázat návštěvy nebo dokonce dát kvůli zamlčení další osoby výpověď z nájmu?

Návštěvy, počty osob, případně příležitostně přespávající přátelé jsou častým námětem diskusí. Podrobnější informace a odpovědi na další často kladené otázky si můžete přečíst v plném znění aktuálně nejčtenějšího článku na Okolobytu.cz Ještě návštěva, nebo už další člen domácnosti?

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?