Nejčtenější článek posledních třicet dnů: Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

Ačkoliv jsou i peníze z prodeje nemovitosti příjmem, existují situace, kdy z těchto peněz daň z příjmu platit nemusíte.

Ve kterých případech peníze z prodeje nemovitosti nemusíte zdanit?

Rozhoduje doba a forma vlastnictví, případně způsob nabytí nebo zda peníze z prodeje využijete na nákup další nemovitosti pro vlastní bydlení. Daň z příjmu nemusíte platit, pokud jste nemovitost vlastnili alespoň pět let.

Pokud jste v prodávané nemovitosti měli bydliště, tak se tato lhůta zkracuje na dva roky. Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné dvou- či pětileté lhůty nesmí být zahrnuta v jeho obchodním majetku.

Dani z příjmu fyzických osob nepodléhá ani příjem z převodu členských práv v bytovém družstvu. Stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Daň neplatíte ani v případě, kdy do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použije tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, případě, že prodávající odpovídající částku vynaložil na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím.

Týká se i vás zdanění peněz z prodeje nemovitosti?

Podrobnější informace si můžete přečíst v plném znění aktuálně nejčtenějšího článku na Okolobytu.cz Nemovitosti a daň z příjmu. V kterých případech jste osvobozeni od daně?

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?