Nemovitosti a daň z příjmu. V kterých případech jste osvobozeni od daně?

Prodali jste byt nebo jinou nemovitost a peníze z této obchodní transakce už máte na účtu? Pak nezapomeňte, že inkasované peníze jsou příjmem, který podléhá zdanění. Jsou však případy, kdy daň z příjmu platit nemusíte.

Umíte je rozeznat? Daň z příjmu není to samé jako daň z nemovitých věcí

Daň z příjmu a daň z nemovitých věcí jsou poměrně často zaměňovány. Jak je odlišit? Daň z nemovitých věcí se vztahuje k pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí, zdanitelným stavbám a jednotkám, kam patří bytové i nebytové prostory. Platí se na rok dopředu, takže přiznání za rok 2019 bylo třeba odevzdat nejpozději do 31. ledna 2019. Pokud jste prodali nemovitost, tak tuto daň už v dalším období platit nebudete – bude za ni zodpovědný nový majitel. Vzniká vám však povinnost uhradit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Základem pro výpočet této daně je rozdíl mezi cenou, za kterou nemovitost kupující koupil, a cenou, za jakou ji prodal (pokud je vyšší).

Povinnost platit daň z příjmu ovlivní i doba vlastnictví nemovitosti

Existují výjimky, kdy daň z příjmu platit nemusíte. Obecně se dá říci, že rozhoduje doba a forma vlastnictví, případně způsob nabytí nebo zda peníze z prodeje využijete na nákup další nemovitosti pro vlastní bydlení. Daň z příjmu nemusíte platit, pokud jste nemovitost vlastnili alespoň pět let. Ani toto pravidlo ale není konečné – zmírňuje ho ještě výjimka, při které hraje roli bydliště. Pokud jste totiž v prodávané nemovitosti měli bydliště, tak se tato lhůta zkracuje na dva roky. Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné dvou- či pětileté lhůty nesmí být zahrnuta v jeho obchodním majetku.

Neplatíte ani při prodeji družstevního podílu

Osvobozeni od placení daně z příjmu budete také v případě převodu (prodeje) členských práv družstva k předmětné nemovitosti. Nabytý příjem při tomto převodu práv nepodléhá dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Čtěte také:  Je možné i dnes získat byt za rozumnou cenu a na co si dát pozor?

V tomto případě platit nemusíte, oznámit finančnímu úřadu ale ano

„Další případ, kdy prodávající nemusí ze zákona platit tuto daň, je situace, kdy do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použije tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb. Další variantou je, že prodávající odpovídající částku vynaložil na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. V tomto případě však mějte na paměti, že přijetí peněz za prodanou nemovitost je třeba oznámit příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu,“ upozorňuje na důležitou podmínku Jakub Kindl z realitní kanceláře Domov Reality.

Jak je to s daní z příjmu v rámci dědického řízení?

Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste zdědili v rámci dědického řízení po zůstaviteli z přímé příbuzenské linie či po manželovi/manželce, pětiletá lhůta se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil. Mezi přímé příbuzní patří například rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?