Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti se změnami v rozúčtovací legislativě a novými povinnostmi informování o spotřebě od roku 2024

Rok 2024 bude v oblasti měření spotřeb energií a informovanosti konečného odběratele ve znamení výrazných změn.  Tématu se podrobně věnoval prosincový webinář Akademie pro bytové domy. Vybrali jsme tři skupiny nejčastěji se opakujících dotazů a ve spolupráci s hostem webináře Ing. Jiřím Zerzaněm, jsme pro vás připravili stručné a vysvětlující opakování nejdůležitějších informací.

Povinnost dálkových odečtů

Povinnost vybavit objekt měřícími přístroji s dálkovým odečtem stanoví novela zákona č. 458/2000 Sb., (zákonem č. 362/2021 Sb.)  Měřící přístroje, které jsou v povinných cyklech měněny, takže od 1.1.2022 musí být měněny výhradně za měřící přístroje umožňující dálkový odečet. Od 1.1.2027 musí být všechny bytové domy osazeny měřidly či přístroji registrujícími dodávku teplené energie výhradně se schopností dálkového odečtu.

S blížícími se novými povinnostmi měsíčních odečtů, které jsou od 1.1.2024 povinné právě pro domy s dálkovými odečty, se statutární zástupci často ptají, jak mají zjistit, zda jsou jejich měřící přístroje dálkově odečítány. V řadě případů totiž za dálkové odečty považují i formu odečtů walk-by, kdy sice již pro získání údajů o spotřebě není nutné vstupovat do bytů, ale hodnoty jsou mechanicky odečítány speciální čtečkou z blízkosti domu. V tomto případě máte instalovány pouze rádiové přístroje bez dálkového odečtu.

Pokud si nejste jisti, jak jsou u vás spotřeby odečítány, informaci vám poskytne buď váš správce nebo rozúčtovatel. Orientačním vodítkem také může být umístění datových sběrnic v domě, které jsou součástí technologie dálkových odečtů.

Dálkově odečítat lze i spotřebu studené vody. Ačkoliv to není zákonná povinnost, je to výhodné, protože tak můžete například včas reagovat na nadlimitní spotřebu, nulovou spotřebu nebo jakékoliv podezřelé jevy týkající se spotřeby.  

Ve společných prostorách se spotřeba tepla na vytápění neměří, náklad se vyúčtovává v rámci základní složky.  

Povinnost osazení měřidly s dálkovými odečty se dále netýká budov s nízkým ukazatelem energetické náročnosti, které jsou zařazeny do klasifikační třídy A-Mimořádně úsporné. Z povinnosti dálkových odečtů jsou vyjmuty i některé další objekty, výčet naleznete v Zákoně 362/2021 Sb. (čl. 10).

Čtěte také:  Dálkové dodávky tepla a teplé vody jsou pro obyvatele Prahy nejekologičtějším řešením

Změny poměru základní a spotřební složky

S platností od 1.1. 2024 Vyhláška č. 274/2023 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům zavádí novou kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle tepelně technického stavu budovy. Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je takzvaný koeficient prostupu tepla Uem, který naleznete v PENB.

Pokud máte v současnosti nastavený poměr základní složky vyšší, než ukládá příslušná kategorizace, můžete tento poměr zachovat do příštího zúčtovacího období a až následně rozhodnout o případných změnách. Pokud je současný poměr základní složky stejný, nebo nižší, je nutné změnu provést s platností od 1.1. 2024. Nově upravený podíl základní a spotřební složky tak bude poprvé uplatněn ve vyúčtování roku 2024 (doručováno domácnostem v roce 2025).

Vyhláška nově umožňuje, aby představenstvo družstva, SVJ a soukromí vlastníci domů mohli individuálně upravit svůj podíl základní složky odchylkou +- 10 procentních bodů. V kterých případech je korekce vhodná? Pokud se dům nachází v rámci své skupiny kvalitativně výše, doporučuje se základní složku zvýšit o volitelných 10 %. Pokud se pohybuje v dolní třetině rozmezí, pak se doporučuje snížení o 10 %.
Bez ohledu na tepelně-technické vlastnosti domu rozúčtovatelé doporučují ponechat spíše vyšší podíl základní složky. V praxi toto řešení přináší méně případů nutné korekce a stížností na nespravedlivost vyúčtování.

Změny poměru základní a spotřební složky se týkají pouze vytápění. U ohřevu teplé vody zůstává poměr složek základní a spotřební složky 30/70.

Koho se týká povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě od 1.1.2024

Povinnost měsíční informovanosti s platností od 1.1.2024 stanoví Zákon 424/2023 Sb. (novelizace Zákona 67/2013 Sb) pro ty objekty, které jsou již vybaveny měřícími přístroji s dálkovými odečty. Zákon rovněž definuje obsah měsíční informace o spotřebě, a to včetně způsobu a časového horizontu jejího poskytování příjemci služeb (domácnosti).

Čtěte také:  Z právní praxe: Zastupování vlastníka jednotky na shromáždění SVJ a případná společná účast

Měsíční informovanost je často mylně považována za měsíční vyúčtování. U měsíční informovanosti o spotřebě se však jedná o nefinanční informace. Nedovíte se tedy aktuální spotřebu v penězích, ale v jednotkách a údajích spotřebovaného množství tepla a teplé vody, případně i vody studené. Tyto údaje uvidíte v přehledném grafickém zpracování časového a místního srovnání. Můžete se tak podívat, jestli jste ve srovnatelném období loňského roku spotřebovali energie více, nebo méně.

Co se týče místního srovnání, Vyhláška č. 269/2015 Sb. (novelizace vyhláškou č. 376/2021 Sb.) zavádí tzv. referenčního uživatele. Tím je propočet průměrné spotřeby tepla a vody v domě.  Budete tedy moci porovnávat vaši spotřebu s průměrnou spotřebou v domě. Tak vám bude zřejmé, zda se vaše aktuální spotřeba pohybuje nad, nebo pod průměrem domu. Konkrétní údaje ostatních domácností vám nejsou přístupné.

V některých domech se zavedením povinné měsíční informovanosti nesouhlasí a nechtějí ji zavádět. Je nutné upozornit, že tato povinnost vyplývá ze zákona. Pokud nebude plněna, Státní energetická inspekce je oprávněna udělit sankci až do výše 200 000 Kč. Odpovědnost za poskytování měsíční informace o spotřebě má ze zákona vlastník objektu. Povinnost měsíční informovanosti se týká jak domů s centrálním zdrojem tepla, tak i s vlastními, nebo blokovými kotelnami.

Časté dotazy směřují k nákladům, které budou měsíční informovanost provázet. Není stanovena jednotná cena, která se může lišit podle poskytovatele služby a některých dalších podmínek. Alespoň pro rámcovou představu lze uvést ilustrační příklad domu s 30 bytovými jednotkami, kde lze očekávat kompletní náklady na měsíční informovanost cca do 20 Kč/byt a měsíc. Výdaje za měsíční informovanost budou v ročním vyúčtování vedeny v samostatné položce.

Pro předávání informací je jednoznačně preferována elektronická forma, předpokladem je využívání portálů s přístupovými hesly na příslušné webové stránky, a to při plném respektování požadavků GDPR. Nicméně bude-li příjemce služeb trvat na listinném vyhotovení měsíční informace, musí mu být vyhověno. Listinná forma bude však zpoplatněna. 

Napsat komentář