Máme dálkové vytápění. Kde lze ještě ušetřit?

Je častou chybou, že se domácnosti s dálkovým vytápěním domnívají, že se jich současné debaty o hledání úspor při vytápění netýkají. Také tady lze nalézt cesty k úsporám. Mohl by i váš dům ještě více ušetřit?

Máte pocit, že byste za dálkové vytápění mohli platit méně? Co pro to udělat?

Dálkové vytápění se vyznačuje nulovými náklady na provoz ze strany uživatelů. Ve srovnání s dalšími zdroji tepla, jako je plyn a alternativní zdroje, neprovází dálkové vytápění žádné související výdaje na servis, údržbu a podobně. Někteří lidé se domnívají, že při dálkovém vytápění, kdy je do vašeho domu dodáváno teplo z teplárny, není možné na výdajích za teplo ušetřit. „Především je potřeba nás kontaktovat, abychom si společně prošli možná řešení a aktualizovali odběrový diagram daného objektu,“ říká František Basl z klientského centra Pražské teplárenské ze skupiny Veolia, „Často lze najít úspory, a navíc zlepšit i tepelný komfort v domě,“ dodává Basl.

Byla by pro váš dům vhodná aktualizace odběrového diagramu?

Pokud má váš dům například po zateplení nebo výměně oken nižší spotřebu, stačí mu odebírat méně tepla než před zateplením. V první řadě je potřeba vstoupit do jednání s teplárnou a upravit si odběrový diagram, který je pro teplárnu vodítkem kdy a kolik tepla má do vašeho domu dodat. Dodavatel dálkového vytápění samozřejmě reguluje teplotu topné vody a tím i dodávku tepla v závislosti na venkovní teplotě, ale jak už bylo zmíněno výše musí uspokojit všechny odběratele, a to i ty nezateplené, kteří potřebují teplotu topného média přesně dle původního projektového řešení celého sídliště. Po zateplení je tedy třeba snížit původně v projektu navrženou topnou křivku pro ty domy, které se svými stavebními zásahy dostaly mimo projektem stanovené hodnoty.

Čtěte také:  Zájem o dotace na zateplení stoupá. Je možná i konzultace on-line přes videohovor

Patní směšovací stanice pro přesnou kontrolu množství tepla

Jako druhý krok je možné pořízení patní směšovací stanice a investovat tak do sekundární regulace objektu. Dodávka dálkového tepla je po instalaci patní směšovací stanice výhradně pod kontrolou vlastníka domu. Má to svoje výhody i nevýhody. Máte přesnou kontrolu nad množstvím tepla, které proudí do vašeho domu, ale na druhou stranu jste sami zodpovědní za to, zda bude jeho obyvatelům zima nebo ne.

Co je patní směšovací stanice?

Setkat se můžete též s označením regulace na patě domu. Patní směšovací stanice je zařízení, které se montuje na vstupu tepla do vašeho bytového domu – na takzvanou patu objektu. Běžně je označována jako regulace na patě domu. Optimalizace vytápění prostřednictvím stanice probíhá v domě automaticky. O hospodárnou a rovnoměrnou dodávku tepla se stará inteligentní řídicí systém s vazbou na hlídání sjednaného topného maxima (15 minut maximum).

Je nutné o instalaci regulace na patu domu informovat dodavatele tepla?

Dodavatel tepla musí být o záměru instalace regulace na patě domu předem informován a instalované zařízení musí být v souladu s požadavky dodavatele tepla. Na základě osazení směšovací stanice je možné žádat o úpravu smluvních parametrů, a to buď o snížení sjednaného množství nebo o změnu na sazbu výkonovou.

Napsat komentář