Legislativa bydlení v praxi. Přihlaste se na webináře Akademie práva

Novinkou na poli vzdělávání statutárních zástupců SVJ a BD a dalších zájemců o aktuální informace na téma bydlení, legislativy bydlení a řízení provozu bytových domů jsou Webináře Akademie práva. Účastníci těchto on line seminářů získají nejen praktické informace pro svoji práci nebo výkon funkce statutárního orgánu v bytovém domě, ale i právní výklad významných hostů.

Akademii práva a její významní hosté

Program webinářů Akademie práva bude nabitý osobnostmi z oblasti práva bydlení. Pozvání přijali JUDr. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR, ombudsman JUDr. Stanislav Křeček, expert na bytové právo, Mgr. Lucie Slavíková z Ministerstva spravedlnosti ČR a Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života MČ Praha1.

Všemi online semináři bude provázet JUDr. Marek Novotný, advokát, autor komentářů na téma bytového práva, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva. Na každém online semináři bude věnován dostatečný prostor dotazům a pro všechny registrované bude k dispozici videozáznam. Na jaká témata se již nyní můžete registrovat?

14. 10. 2021 Změny zákona o obchodních korporacích a jejich promítnutí do stanov bytového družstva

Na začátku letošního roku proběhla novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (č. 33/2020 Sb. a 163/2020 Sb.). Protože mají změny mimo jiné dopad i do stanov bytových družstev a měli byste zvážit potřebu jejich změny, připravili jsme pro vás webinář, kde spolu s Mgr. Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti rozebereme aktuální situaci v této oblasti.

Věnovat se budeme zejména:

 • odstoupení člena orgánu,
 • obecná ustanovení o vypořádacím podílu,
 • zákaz bezúplatných plnění,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • nutnost uchovávání zápisů,
 • důsledky nepředložení účetní závěrky
 • žaloba na doplnění pasiv,
 • právnická osoba jako člen orgánu,
 • seznam členů,
 • vyloučení z družstva,
 • změny podmínek pro vznik práva nájmu k družstevnímu bytu,
 • změny v obsahu práv nájmu družstevního bytu,
 • způsoby zániku členství – jaké obstojí,
 • pravidla svolávání členské schůze a ujednání doručovací adresy člena družstva,
 • možnosti a limity rozhodování per rollam v bytovém družstvu,
 • možnosti a limity rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi členy,
 • vypořádací podíl člena bytového družstva – legislativní záměry a současná praxe

Lektoři:

Mgr. Lucie Slavíková, působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR v oblasti legislativy obchodních korporací, interní doktorandka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK Praha,

JUDr. Marek Novotný, advokát, autor komentářů na téma bytového práva, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Kdy: 14. 10. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin, cena: 1 650 Kč

Čtěte také:  Třetina Čechů netuší, v jaké energetické třídě bydlí. Za vytápění platí zbytečně desetitisíce navíc

Registrace na webinář Změny zákona o obchodních korporacích a jejich promítnutí do stanov bytového družstva

26. 10. 2021 Airbnb a jiné přechodné nájmy bytů po zásadních změnách občanského zákoníku a zákona o službách

Přechodné pronájmy jako například Airbnb komplikují soužití v bytových domech a přispívají k vylidňování center měst. Cílem tohoto webináře je zejména výklad dotčených ustanovení občanského zákoníku a zákona o službách po novele č. 163/2020 Sb.

Na webináři probereme zejména tato témata:

 • užívání bytů k přechodnému pronájmu po novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb.,
 • zejména výkladové problémy nového § 1182 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o službách,
 • rozhodnutí soudu o zákazu přechodného pronájmu bytů ve stanovách společenství vlastníků
 • očekávané v říjnu tohoto roku,
 • novinky v označování provozoven,
 • změny v rozhodování stavebních úřadů o postihu vlastníka bytu,
 • omezování problémů způsobených dočasnými pronájmy (systém klíčník, platby za služby a jiné),
 • úpravy stanov společenství vlastníků a možnosti postihu jejich porušování (nucený prodej bytu aj.),
 • sociální bydlení, uprchlíci, aktivity obcí,
 • legislativní návrhy probíhající a budoucí.

Webinář je určen společenstvím vlastníků, obcím, správcům bytového fondu i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektor:

JUDr. Marek Novotný, expert na bytové právo, advokát, autor řady odborných publikací, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Hostem webináře bude:

Bronislava Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života MČ Praha1, uvolněný člen zastupitelstva MČ Praha1.

Kdy: 26. 10. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin, cena: 1 650 Kč

Registrace na webinář Airbnb a jiné přechodné nájmy bytů po zásadních změnách občanského zákoníku a zákona o službách

10. 11. 2021 Byty a služby po novelách

Na webináři rozebereme aktuální soudní praxi a zhodnotíme ji z pohledu ustanovení občanského zákoníku a zákona o službách dotčených novelou občanského zákoníku, provedenou zákonem č. 163/2020 Sb. Tentokrát se soudkyní Nejvyššího soudu JUDr. Pavlínou Brzobohatou.

Bude se jednat zejména o tato témata:

 • prohlášení vlastníka, jeho opravy a změny,
 • informační povinnosti členů, nahlížení do dokladů,
 • seznam členů,
 • stavební úpravy,
 • dočasné pronájmy a jejich hlášení,
 • nucený prodej jednotky a jiné sankce,
 • změny v placení příspěvků a služeb – posuzování specifických situací,
 • přechod dluhů – nově včetně dluhů ze služeb,
 • vznik společenství vlastníků,
 • hlasování ve společenství, včetně per rollam,
 • žaloby proti rozhodování orgánů společenství po novele,
 • nájem bytu po novele (smluvní pokuta, podnájem).
 • Webinář je určen všem, kteří se zabývají provozem bytů a nebytových prostor, tedy jak společenstvím vlastníků, tak bytovým družstvům a obcím, správcům bytového fondu, realitním makléřům, i vlastníkům jednotlivých bytů.
Čtěte také:  Aktuální shrnutí: Jaké dotace mohou SVJ a bytová družstva využívat?

Lektoři:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR, předsedkyně senátu působícího ve věcech bytového spoluvlastnictví a nájmu bytů, expertka na bytové právo, lektorka odborných seminářů,

JUDr. Marek Novotný, autor odborných komentářů k bytovému právu, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Webinář se koná ve spolupráci s Českou společností pro rozvoj bydlení, z. s.

Kdy: 10. 11. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin, cena: 1650 Kč

Registrace na webinář Byty a služby po novelách

29. 11. 2021 Rovnost a diskriminace v bytovém právu po novelách

Do jaké míry můžeme rozhodovat komu pronajmeme byt a komu ne? Co je považováno za diskriminační jednání v oblasti nájmu a soužití v bytových domech? Zajímavá rozhodnutí v oblasti diskriminace a rovnosti s ombudsmanem a autorem řady odborných publikací JUDr. Stanislavem Křečkem.

V rámci webináře se budeme věnovat zejména těmto tématům:

 • přehled aspektů rovnosti a diskriminace, včetně korporátních,
 • zákaz nedůvodného zvýhodňování v § 212 odst. 1 občanského zákoníku se týká i společenství vlastníků a bytových družstev,
 • důsledky porušení zákazu, včetně žalob proti rozhodnutí orgánů korporací,
 • bytové spoluvlastnictví po novele č. 163/2020 Sb. (prohlášení vlastníka, opravy a změny, práva a povinnosti vlastníků, pravidla užívání společných částí, přechodný nájem, podnikání v bytě a jejich omezení),
 • bytová družstva po novelách č. 163/2020 Sb. a č. 33/2020 Sb. (seznam členů a delegátů, změny obsahu nájmu a práva na nájem aj.),
 • nájem bytu po novele č. 163/2020 Sb. (zejména smluvní pokuta, podnájem),
 • rozbor konkrétních případů diskriminace řešených ombudsmanem, například:
 • zda a jaké je možné mít požadavky na nájemce a podnájemce z hlediska etnicity, občanství, výše a druhu příjmu, počtu dětí atp., kdy je možno neprodloužit či neuzavřít nájemní smlouvu,
 • kdo se může účastnit výběrového řízení,
 • zda je možné vybírat platby za podání žádosti o byt,
 • zda je třeba pro vytvoření diskriminačních pravidel úmysl,
 • legitimnost cíle rozdílného zacházení a prostor pro jeho prokázání.
 • Webinář je určen všem, kteří se zabývají provozem bytů a nebytových prostor, tedy obcím, bytovým družstvům a jiným správcům bytového fondu, společenstvím vlastníků, realitním makléřům, ale i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektoři:

JUDr. Stanislav Křeček, expert na bytové právo, ombudsman, autor řady odborných publikací.

JUDr. Marek Novotný, advokát, autor mnoha komentářů k bytovému právu, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Kdy: 29. 11. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin, cena: 1 650 Kč

Registrace na webinář Rovnost a diskriminace v bytovém právu po novelách

Napsat komentář