Komentujeme: Zápis členů výboru do veřejného rejstříku

Po volbě členů výboru následuje jejich zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Mnohá společenství vlastníků si s tím neví rady. Nejsou si jisti, kdo a jakou formou může návrh na zápis podat, jestli podpisy na návrhu musí být ověřeny a jaké přílohy přiložit (například i výpis z rejstříku trestů)?

Jak podat návrh na zápis členů výboru do rejstříku

Společenství vlastníků se zapisuje do veřejného rejstříku, kterým se také rozumí rejstřík společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků se tedy nezapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři, přičemž jestliže zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku provádí soud, pak se návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře, který lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Takto vyplněný formulář lze soudu zaslat jak v elektronické, tak v listinné podobě. Návrh na změnu nebo výmaz zápisu společenství vlastníků může podat společenství vlastníků, tedy jeho statutární orgán. Podpisy na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřeny. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

Jaké přílohy je nutné doložit?

Návrh na zápis musí být doložen listinami o veškerých skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Současně s návrhem na zápis doloží navrhovatel souhlas osob, které se zapisují do veřejného rejstříku v rámci zápisu příslušné osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin s tím, že pokud není souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.

Čtěte také:  Komentujeme: Jak odvolat předsedu SVJ

V případě volby členů volených orgánů společenství vlastníků je dále přílohou například zápis ze shromáždění, na kterém došlo k volbě členů volených orgánů, jenž obsahuje také pozvánku na toto shromáždění a prezenční listiny z tohoto shromáždění včetně případných plných mocí.

K návrhu musí být vždy doloženy originály těchto dokumentů, kterými jsou míněny originály nebo ověřené kopie (z tohoto důvodu doporučuji na shromáždění, na kterém dochází k volbě členů volených orgánů, rovnou zajistit, tedy podepisovat dvě prezenční listiny – jeden výtisk bude přílohou návrhu na zápis, jeden výtisk zůstane společenství vlastníků jako příloha zápisu ze shromáždění.

Výpis z rejstříku trestů se nepřikládá, notářský zápis podle stanov

Výpisy z rejstříku trestů a podpisové vzory již nejsou delší dobu přílohou návrhu na změnu zápisu ve veřejném rejstříku. Volba členů výboru společenství vlastníků nepodléhá ověření notářským zápisem, ledaže stanovy daného společenství vlastníků určují jinak.

Autorka: Ing. Božena Künzelová, SMBD

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

2 komentáře u „Komentujeme: Zápis členů výboru do veřejného rejstříku“

 1. Děkuji za užitečné informace.
  Potřebujeme provést změnu v rejstříku po volbě nového výboru.
  Je nutný kolek za 2000 Kč?

  Odpovědět
  • Potřebujeme provést změnu v rejstříku po volbě nového výboru SVJ.
   Co musíme doložit? Je nutný kolek za 2000 Kč?
   Kde získáme formulář pro písemnou žádost?
   Děkuji

   Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner