Komentujeme: Pronájem bytu, vyúčtování a rozsah služeb

Jednou z povinností nájemce je úhrada pravidelných záloh a vyúčtování. Co ale smí pronajímatel žádat jako služby? Jak se bránit, pokud jsou tam zahrnuty i další položky, případně nesouhlasí fakturovaná období?

Zákon nepomůže, záleží na dohodě

Občanský zákoník neuvádí výčet všech služeb poskytovaných v nájemním bytě vyčerpávajícím způsobem, záleží tedy na konkrétním bytě a dohodě s pronajímatelem, jaké služby budou pro nájemce zajišťovány. Ovšem platí, že nájemce je povinen platit jen za služby, z kterých má přímý a okamžitý prospěch. Nelze tedy po něm požadovat zaplacení například příspěvku do fondu oprav nebo odměny za správu domu. Na druhou stranu, lze po něm požadovat platby za provoz výtahu, úklid či osvětlení společných částí domu.

Zálohy by měly ideálně odpovídat spotřebě

Co se týče vyúčtování zálohově placených služeb, platí, že vyúčtování má co nejvíce odpovídat skutečné spotřebě. Je-li tedy v bytě například vodoměr, elektroměr či plynoměr a na začátku nájemního vztahu je zachycen v předávacím protokolu či přímo v nájemní smlouvě stav těchto měřičů, platí nájemce za skutečně spotřebovanou vodu, elektřinu či plyn. Nelze-li spotřebu pro dané období zjistit, vypočítá se poměrně, tedy za každý měsíc 1/12 z částky účtované za celé dvanáctiměsíční zúčtovací období.

U tepla však ještě hraje roli, jaké konkrétní měsíce v bytě nájemce bydlel. Při výpočtu se totiž počítá i s koeficientem, který bere v potaz topnou sezónu. Za zimní měsíce platí tedy nájemce za teplo více. Ovšem opět to neplatí v případě, že lze spotřebu tepla zjistit pro konkrétní období přesněji.

Žádejte podklady a informace

Požádejte tedy pronajímatele o poskytnutí kopií podkladů k vyúčtování (jejich vyhotovení bude na vaše náklady) a vysvětlení toho, jakým způsobem k nedoplatku dospěl, a poté případně vyúčtování reklamujte. Na napadení vyúčtování máte 30 dní od jeho obdržení, případně od obdržení podkladů k vyúčtování. Vaši žádost pak musí pronajímatel vyřídit do 30 dnů. 

Čtěte také:  Kam pro důležité informace? Témata a termíny cyklů podzimních seminářů

Původní dotaz, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde.

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravil spolupracující odborník Okolo bytu.cz Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest, o.p.s.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?