Komentujeme: Přístupové údaje do datových schránek a oprávněný přístup

Podle novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jsou od 1.1.2023 povinně zřizované datové schránky také pro SVJ. V těchto týdnech jsou jim zasílány přístupové údaje. Pro SVJ nastávají nové povinnosti. Mimochodem, nezmeškejte webinář Akademie pro bytové domy, který se bude věnovat právě datovým schránkám.

Budou přístupové údaje doručeny na správnou adresu?

Přístupové údaje a informace o zřízení budou doručeny poštou. Komplikací pro mnohá společenství vlastníků jednotek přitom je a bude, že je logicky doručováno na adresy členů statutárních orgánů, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. To bohužel ne vždy odpovídá skutečnosti. Buď byl v mezidobí zvolen nový člen statutárního orgánu nebo dokonce celý nový statutární orgán, ale dosud nedošlo k úpravě zápisu v obchodním rejstříku, nebo členům statutárního orgánu uplynulo funkční období.

V prvním případě tak bude informace o zřízení datové schránky i s přístupovými údaji sdělena nesprávným osobám, ve druhém případě se nic neděje, protože platnost funkčního období členů statutárních orgánů není v této souvislosti kontrolována.

Jaké osoby jsou oprávněné k přístupu do datové schránky?

Okruh osob, které jsou či mohou být oprávněné k přístupu do datové schránky společenství vlastníků jednotek stanoví § 8 citovaného zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jsou jimi:

  1. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, pro niž byla datová schránka zřízena (sem tak patří i profesionální předsedové statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek),
  2. Administrátor, kterou může být fyzická osoba určená statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek, pro niž byla datová schránka zřízena, k úkonům, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu.
  3. Pověřená osoba, kterou může být kterákoliv fyzická osoba pověřená statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném.
Čtěte také:  Komentujeme: Poplatky za služby v bytě

Nezmeškejte webinář Akademie pro bytové domy s tématem datových schránek

Zavedení povinnosti datových schránek s sebou nese mnoho otázek. Vše, co byste měli o datových schránkách vědět, bude námětem prvního letošního webináře. Hosty webináře budou Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha a Mgr. Jan Eisenreich, právník z portálu svjpravnik.cz. Již nyní můžete na mail [email protected] posílat vaše dotazy. Do předmětu uveďte Datové schránky.

Webinář se uskuteční 23. února 2022 od 17:30 hodin. Přihlásit se můžete ZDE

Komentujeme pro Okolobytu.cz připravil Mgr. Martin Kron, předseda představenstva SBD Praha

Napsat komentář