Komentujeme: Některá ustanovení Zákona o službách dostala odklad, jiná byla změněna

Od počátku letošního roku částečně platí novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách. Proti navrhovanému znění došlo k některým důležitým změnám. Komentář pro Okolo bytu připravil říká Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD.

Posunutí účinnosti novely

„Z diskuzí a průzkumů mezi členy SČMBD vyplývalo, že pokud by byla schválena novela zákona č. 67/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2023 (tedy v původním znění), byly by výbory společenství nuceny v součinnosti s družstvem zajistit pravidelné měsíční odečty pochůzkovým způsobem pro desítky tisíc měřidel. Svaz upozorňoval, že by na implementaci změn nebylo dostatek kapacit ani času a navrhoval odložení účinnosti tohoto ustanovení, ať už z důvodu nedostatku příslušných zařízení, ale také z organizačních důvodů, kdy by orgány v bytových družstvech i SVJ nebyly s velkou pravděpodobností schopny schopny změny schválit,” konstatuje říká Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD.

Jako řešení se ukázalo posunutí účinnosti klíčových změn týkajících se bytových družstev a SVJ na 1. leden 2024.

Změna definice měřidla

V rámci pozměňovacích návrhů došlo také k doplnění bodu, kterým se mění definice dálkově odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného zařízení, která umožňují odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. Díky pozměňovacímu návrhu, týkajícího se změny definice, tak nejsou všechna SVJ povinna instalovat přístroje s možností odečtu na víc jak 250 metrů. „Mnohým SVJ nečiní potíže každý měsíc obejít všechna měřidla odečítaná v domě pochůzkovým způsobem, nebo mají měřidla či přístroje vybavená radiovysílači s krátkým dosahem. Obvykle se jedná o samostatná SVJ s menším počtem členů, která by byla vzhledem k této povinnosti nucena ke zbytečným nákladům navíc,” doplňuje Hanák.

V rámci pozměňovacího návrhu (s účinností od 1. ledna 2027) se tak povinnost bude nově vztahovat pouze na objekty, kde jsou již nainstalované měřiče a indikátory, které dokáží samostatně komunikovat na vzdálenost větší jak 250 metrů. Dále také na objekty, kde jsou již instalované sběrné komunikační uzly.

Čtěte také:  On-line Webinář Akademie BD! Poslední šance modernizovat bytový dům s dotací IROP

Měsíční oznámení bude povinné pouze v některých případech

Evropská směrnice požadovala, aby byli odběratelé energie jedenkrát měsíčně informováni nejen o svých spotřebách, ale také o „možnosti, že se mohou informovat“ – a právě tuto povinnosti svaz shledával jako ekonomicky nehospodárnou a v praxi těžko aplikovatelnou. „Uživatelé bytů nemají povinnost sdělovat správci domu svou e-mailovou adresu ani další kontakty pro online komunikaci. Pokud by tak museli správci posílat obyvatelům bytů měsíční papírová oznámení, znamenalo by to finanční náklady navíc,” říká Martin Hanák. V rámci pozměňovacího návrhu tak nakonec bude umožněno poskytování informací o spotřebě pomocí webového portálu, což by oproti fyzickému zasílání informací poštou mělo znamenat výraznou úsporu nákladů.

Zkrácení délky lhůty pro podání námitek

V rámci novely zákona se mění také lhůta pro možnost podání námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. V praxi se stávalo, že někteří příjemci služeb tyto námitky podávali těsně před uplynutím obecné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku a žalovali uhrazení vysokých pokut z prodlení za formální vady vyúčtování. „Podpořili jsme pozměňovací návrh MMR, které navrhlo stanovit nevyvratitelnou domněnku souhlasu se způsobem a obsahem vyúčtování v případě marného uplynutí nově upravené lhůty pro uplatnění námitek. Někteří naši členové mají se spekulativními žalobami zkušenost, a proto oceňujeme, že novela bude takovým situacím předcházet,” dodává Hanák.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner