Komentujeme: Může SVJ investovat finanční prostředky do akcií?

Vyšší obnos na účtu který nebude v nejbližší době potřeba. S péčí řádného hospodáře se nabízí myšlenka tyto finanční prostředky zhodnotit. Kam může SVJ investovat a kde je to již v rozporu se statusem SVJ?

Do akcií nikoliv, na státem zajištěné termínované vklady či spořící účty ano

SVJ je právnická osoba, založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem či členem. SVJ tedy plní pouze svůj účel, na základě kterého bylo založeno. Prostředky, které spravuje, jsou prostředky vlastníků, tyto prostředky pouze spravuje a investuje do správy domu a pozemku na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků případně výboru SVJ (v určitých případech). Není proto možné, aby SVJ investovalo do akcií nebo jiných rizikových fondů. Finanční prostředky je však možné z důvodu jejich zhodnocení uložit na zajištěné (státem) termínované vklady či spořicí účty.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář