Komentujeme: Krátkodobé pronájmy

S uvolněním proticovidových opatření se opět začíná probouzet cestovní ruch a s ním i krátkodobé pronájmy. V domech, kde časté střídání nebydlících působí problémy, se stále zajímají o možnosti, jak krátkodobé pronájmy omezit nebo zcela zakázat. Může jim v současnosti pomoci platná legislativa, případně úprava stanov?

Budou mít SVJ a majitelé bytu více pravomocí při řešení případných problémů s krátkodobými pronájmy?

Zástupci Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků se zúčastnili diskuse na Magistrátu hl. m. Prahy k možné změně občanského zákoníku k posílení pravomoci SVJ a majitelů bytů ve věci krátkodobých pronájmů. Podkladem pro jednání byl návrh změny občanského zákoníku, který by umožnil ve stanovách SVJ přijmout přiměřená omezení a podmínky. To ovšem souvisí s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 86/2020-167, který jako odvolací soud uvedl, že rozhodnutí shromáždění SVJ týkající se omezení krátkodobých pronájmů ve stanovách není možné. SVJ není totiž aktivně legitimováno k podání vlastnické žaloby ve sporu mezi jednotlivými vlastníky. Takové řízení se týká vlastníků navzájem a žaloba by musela vycházet z vlastnictví, nikoliv z členství v SVJ, jinými slovy, vlastníci jednotek se mohou u soudu domáhat, aby jiný vlastník respektoval jejich práva na nerušený výkon práv z jejich vlastnictví. Toto nemůže rozhodnout ani žalovat SVJ. Z tohoto důvodu se navrhuje změna občanského zákoníku.

Časté dotazy směřují i k tomu, zda lze stanovami SVJ omezit pronájem přes platformy typu Airbnb. Tato možnost není. Pokud by společenství vlastníků omezení těchto pronájmů odhlasovalo, případně zahrnulo do stanov, nebylo by pro členy společenství závazné.

Komentář pro Okolobytu.cz připravil JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář