Kdy a o kolik je možné zvýšení nájemného

Situace s nájemními byty je nyní divoká. Nájmy rostou, zájemci přesto jsou. Důsledkem jsou rostoucí ceny nájmů. Zvyšování ceny ale má svá pravidla.

Pronajímáte byt? Jak cenu nájmu stanovit?

Finanční rozvahu před sebou mají zejména ti, kteří pronajímaný byt ještě splácí. Úvěry hypoték se radikálně změnily, což zvyšuje vlastníkovi bytu náklady. V potaz byste měli brát i inflaci. Ta v září dosáhla hranice 18 %, a to znamená jediné. To, co vám dříve nájem vydělával, se podstatně snížilo. Navíc rostou náklady i na ostatní věci, zářným příkladem jsou energie. Ty si mnohdy platí nájemník, není tomu tak ale vždy. Je běžné, že poplatky za vytápění v bytech s centrálním vytápěním, hradí pronajímatel. Teplárny již avizované zvyšování cen potvrdily. Je tak naprosto přirozené, že dochází ke zvedání nájemného.

Jaké podmínky je při zvyšování nájemného nezbytné dodržet?

Podle občanského zákoníku můžete zvýšit nájemné maximálně o 20 % za tři roky a zároveň maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v dané lokalitě. Do uvedené hranice se počítají všechna předchozí zvýšení za poslední tři roky. Pokud tedy bylo nájemné na začátku 10 tisíc korun, lze ho během tří let zvýšit maximálně o 2 tisíce korun.

Zvýšení nájemného musíte nájemníkovi navrhnout v písemné formě, a pokud nájemník souhlasí, ke zvýšení dojde od třetího kalendářního měsíce po předložení návrhu. Pokud nájemník nesouhlasí nebo se vůbec neozve, pronajímatel může navrhnout, aby výši nájemného určil soud.

Zvyšování nájemného mohou ovlivnit některé stavební úpravy v bytě

Zároveň je dobré vědět, že výše uvedené podmínky neplatí, pokud jsou v bytě provedeny stavební úpravy, které trvale zlepšují hodnotu bytu nebo mají za následek úspory energií či vody. V takovém případě se mohou obě strany dohodnout na zvýšení o maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně.

Čtěte také:  Zájem o pojištění domácnosti stoupá, polovina domácností je ale stále nepojištěná. Zapomínáme i na aktualizaci smlouvy

Standardem je nájemní smlouva na dobu určitou

Nejen kvůli výše zmíněným důvodům je vhodnější s nájemníky uzavírat smlouvu na dobu určitou, obvykle na období jednoho roku. Tuto praxi potvrzuje i David Novotný ze společnosti Bohemian Estates, která se mj. zabývá správou nájemních bytů. „S nájemníky je vždy uzavírána nájemní smlouva na rok, kterou lze samozřejmě prodloužit. To nám dává svobodu třeba při zvýšení nájemného. Díky tomu jsme schopni poměrně rychle reagovat na aktuální situaci na trhu a vlastník bytu nepřijde zkrátka. Obecně také platí, že profesionálně spravované byty dosahují vyšších výdělků a jsou více obsazené. Pokud tedy někdo na administrativu nebo komunikaci s nájemníky nemá čas, doporučuji tuto variantu vyzkoušet,“ uzavírá David Novotný.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner