Ekvitermní regulace

​jak ekvitermní regulace funguje • kde všude lze ekvitermní regulaci využít • kolik s ekvitermní regulací můžeme ušetřit • ekvitermní křivka

Jak ekvitermní regulace funguje?

Při ekvitermní regulaci je výkon otopné soustavy v domě řízen na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě. Díky tomu, že je výkon otopné soustavy regulován přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou provozovatelé ušetřit náklady na vytápění. Úspory nákladů na teplo se v bytovém domě při dobrém hydraulickém vyvážení a ekvitermní regulaci otopné soustavy mohou dosahovat až 20 %.

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou potřeba příliš vysoká teplota otopné vody. Je to dáno tím, že skutečně mrazivých dnů, kdy je nutný velký výkon vytápění, je jen několik do roka. Nižší teplota otopné vody přináší kromě úspor na nákladech na vytápění také velkou výhodu pro plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. S nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Pro každý objekt je ale nejdříve na základě vypočtených tepelných ztrát a typu otopné soustavy nutné stanovit ekvitermní křivku, která popisuje závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu. Teprve na jejím základě lze vytápění dobře a úsporně regulovat.

Kde všude lze ekvitermní regulaci využít?

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen domy s vlastní kotelnou, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem. V takovém případě řídicí jednotka nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači.

Aktualizováno: 24. 3. 2017

Cookie Consent with Real Cookie Banner