Družstva dohánějí povinnosti. Změna stanov je do konce roku může stát až desetitisíce

Od 1. ledna letošního roku je účinná novela zákona o obchodních korporacích, která pro družstva znamená povinnost přijmout do konce roku nové stanovy. Stejně jako před sedmi lety se schůze budou muset zúčastnit notáři.

Koho se změna stanov týká?

Do konce roku čeká družstva kromě běžného schvalování a rozhodování nová mimořádná povinnost, a tou je přijetí nových stanov. Tato změna se týká všech družstev – tedy velkých, středních i malých. Příprava takových dokumentů je složitá, a mnohdy jsou tak družstva nucena platit za dodatečné právní služby. Družstva mají navíc nově povinnost pozvat na schůzi notáře, aby potvrdil, že stanovy byly přijaty v souladu se zákonem. Podle sazebníku Notářské komory se částka za účast notáře pohybuje v řádech tisíců korun a celkové náklady na změnu stanov se tak mohou vyšplhat až na desetitisíce.

Náklady mohou pomoci snížit vzorové stanovy, nehledejte ale obecné z internetu

„Povinná změna stanov může znamenat finanční problém především pro menší družstva, která hospodaří s nižšími rozpočty. Snažíme se proto našim členům změnu stanov co nejvíce usnadnit a připravili jsme pro každý ze tří typů družstev (velká, střední a malá) vzorové stanovy. Některá družstva se vyhnula nutnosti změny stanov tím, že mají původně ve stanovách zmíněné, že se řídí ustanoveními v zákoně. S tím se ale často nesetkáváme,” říká Jan Vysloužil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Zajistit účast notáře na členské schůzi může být problém

„Menší část bytových družstev úpravu provedla ještě před prázdninami díky možnosti hlasování per rollam, další část se chystá na podzim a poslední skupina zatím změnu stanov bez potřeby dalších úprav nechystá,” říká Vysloužil. Nyní se tak mohou družstva potýkat s nedostatkem notářů, kterých je podle dat Notářské komory v České republice 432, přičemž počet bytových družstev přesahuje 8 tisíc. Zajistit notáře není vždy snadné především pro menší bytová družstva, kde se členské schůze často konají ve večerních hodinách přímo v bytovém domě, a ne všichni notáři jsou ochotni se takových setkání účastnit. Stejně tak se s problematickým sháněním notářů potýkají bytová družstva v menších obcích a na vesnicích.

Čtěte také:  Datové schránky pro SVJ nebo družstvo. Výhody jsou vyváženy povinnostmi, za nedodržení hrozí sankce

„Menší družstva a družstva sídlící v menších městech musí často oslovit i několik notářů, než najdou takového, který bude ochotný přijet a průběh schůze osvědčit. Tyto skutečnosti pak v mnoha případech zvyšují náklady na účast,“ dodává Vysloužil. Přesto Svaz doporučuje obrátit se na odborníky a vyhnout se některým zprostředkovatelům. Ti často slibují vypracování stanov za poplatek, ale existuje riziko, že by stanovy nemusely odpovídat právním předpisům a družstvo by pak muselo vynaložit další finanční prostředky na nápravu.

Co se stane, když změna stanov družstva do konce roku neproběhne?

Přes veškerou snahu statutárního orgánu může dojít k situaci, že se do konce roku nepodaří změnu stanov schválit. V takovém případě části stanov, které odporují donucujícím ustanovením zákona, přestávají platit a použije se přímo zákon. Svaz doporučuje změnu stanov provést, aby nebylo nutné ověřovat, zda konkrétní pravidlo ve stanovách platí či zda má přednost zákon, a také proto, že novela přináší v některých oblastech určitá zjednodušení, která je vhodná využít. Rejstříkový soud, který zjistí, že stanovy družstva neobsahují povinné náležitosti dané zákonem, vyzve družstvo v přiměřené lhůtě k nápravě. Lhůtu lze na základě žádosti družstva prodloužit. Pokud družstvo upravené stanovy v dané lhůtě nepředloží, může mu být ze strany rejstříkového soudu udělena pokuta.

Některé požadované změny ve stanovách

• Ke svolání členské schůze družstva stačí zveřejnění na jeho informační desce (nebude nutné publikování pozvánky na jeho internetových stránkách).

• Pozvánku na schůzi bude možné zaslat elektronicky.

• Při vyloučení z bytového družstva členskou schůzí se postižený může rovnou obrátit na soud.

• Členové bytového družstva si opět mohou rozdělit jeho případný zisk.

• Ruší se omezení, že člen vedení družstva nemůže odstoupit z  funkce v  době pro družstvo zřejmě nevhodné.

Čtěte také:  Neznalost neomlouvá. Co byste měli vědět, chystáte-li se na koupi nebo výměnu bytu

• Členové vedení družstva nově nesmějí být společníkem nebo členem vedení jiné společnosti se stejným předmětem činnosti.

• Představenstvo musí zpřístupnit účetní závěrku členům 15 dní přede dnem konání členské schůze.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner