Dotace IROP pro mimopražské bytové domy pomalu končí

Patříte mezi majitele, kteří stále nemají svůj bytový dům zrevitalizovaný? Financovat zateplení a další energetická opatření, mimo Prahu, ještě stále můžete s pomocí dotačního programu IROP. Neotálejte však dlouho, výzva končí již příští rok v listopadu. Jak vše stihnout a na co si dávat pozor?

Neváhejte, získání peněz je časově i administrativně náročné

Příjem žádostí pro dotační podporu v rámci 78. výzvy je v plném proudu a pro rok 2019 ještě zbývá přes 2, 8 Mld Kč. I přesto že peněz je v programu dostatek, blíží se konec příjmu žádostí, který je stanoven na listopad 2019. Získání finanční podpory z evropských peněz je časově i administrativně velmi náročné, a proto je potřeba začít s přípravou co nejdříve.

Nejdříve papírování a poté revitalizace

I za necelý rok se dá stihnout všechno papírování ohledně dotace. Pomoci vám v tom může ověřená firma. Je potřeba se obrátit na někoho, kdo má zkušenosti s evropskými dotacemi i se segmentem bytových domů. Vybírejte především podle referencí a podle počtu domů, kterým již společnost s dotací pomohla.

Do vyřizování dotace se raději nepouštějte sami. Jedná se o náročný postup, při jehož nesprávnosti můžete nenávratně pohořet. Jako bytový dům musíte mít nejprve vše schváleno a až poté můžete začít s revitalizací. Jestli si již výbor SVJ vybral zhotovitele, nebo dokonce už uzavřel smlouvu o dílo, nebo ještě v horším případě zahájil stavbu, pak už nelze v žádném případě žádat o dotaci. To je zcela naopak než například v případě dotace Nová zelená úsporám, kde lze žádat i zpětně. Kvůli tomu vás jistě tlačí čas, a i z tohoto důvodu si raději nechte poradit od kvalifikovaného odborníka, který se v hromadě papírů bezpečně vyzná.

Kdo a v jaké výši může o dotaci žádat?

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, kterými můžou být vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, SVJ a bytová družstva jako správci bytových domů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 000 000 Kč.

Čtěte také:  Co potřebujete vědět o centrálním zdroji vytápění v Praze?

Co můžete v rámci rekonstrukce pokrýt z financemi z dotace?

Dotace určena na zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní). Peníze můžete získat také na instalaci exteriérových prvků určených ke stínění či instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Finance můžete využít i na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla, a to především kotle na fosilní paliva nebo instalaci nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla. Dotace IROP také podporuje instalaci solárních kolektorů a fotovoltaických soustav.

Jste z východních Čech nebo některé části Moravy a máte zájem o podrobnější informace, nebo o posouzení vhodnosti revitalizace vašeho domu a možnosti získat dotaci? Ozvěte se nám. Stačí vyplnit několik informací ve formuláři ZDE. Ozve se vám náš regionální specialista a pomůže vám se v problematice revitalizace s dotací srozumitelně zorientovat.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?