Bakterie Legionelly udrží pod kontrolou správná péče o rozvody vody

U spotřebovávané teplé vody se naše pozornost většinou soustředí především na její cenu, případně na požadovanou teplotu. Vodovodní rozvody a koncová zařízení však mohou být vhodným prostředím pro osídlení bakterií Legionellou. Není to však důvodem k panice, stačí dodržovat několik základních preventivních pravidel.

S Legionellou se běžně setkáváme

Legionella je přirozenou součástí vodních a půdních ekosystémů i uměle vytvořených vodních systémů. Rizikovými místy výskytu Legionelly jsou budovy se sítěmi ventilačních a potrubních systémů – například hotely, akvaparky, nemocnice, komerční budovy, ale i bytové domy.

Legionelle se daří na teplých a vlhkých místech, tedy i v rozvodech a nádržích teplé vody. Tato bakterie je aktivní, roste a rozmnožuje se při teplotách 20 až 45 °C. Při teplotě 60 °C však přežívá již pouze 32 minut a při teplotě 72 °C už jen krátkou dobu. Voda s teplotou pod 20 °C ji uvede do “spícího” režimu. Rozvoji Legionelly také dále přispívá zvýšená mikrobiální koncentrace a hodnota pH mezi 5,0 a 8,5.

Rizikové faktory výskytu bakterie Legionelly ve vztahu k bytovým domům

Vhodným prostředím pro množení bakterie Legionelly jsou neudržované systémy studené vody a teplé vody s nedostatečnou cirkulací, málo průtočné rozvody se stagnující vodou nebo s chybějící či narušenou izolací teplé a studené vody. Bakterii se také daří v rozvodech s přítomností rzi, kalu, vodního kamene a biofilmu, rizikovými místy jsou tak i velkoobjemové zásobníky teplé vody (solární předehřev).

Přemnožení Legionelly nahrává též nízká teplota vody na výtokových zařízeních, nedostatečné odtáčení vody na výtokových zařízeních (prázdné byty, šetření, …) a nevhodná údržba klimatizací, zvlhčovačů vzduchu a rozprašovačů vody.

Požadavky na parametry teplé vody a údržba objektových rozvodů

Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu stanoví vyhláška č.194/2007 Sb., § 4 Pravidla pro dodávku teplé vody, odst. č. 1: Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody zahrnuje vyhláška č.252/2004 Sb., příloha 2:

  • teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout. pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) z důvodu minimalizace rozvoje Legionelly v rozvodu vody;
    • Legionella spp. – 100 KTJ/ 100 ml – mezní hodnota pro zdravotnická a ubytovací zařízení, doporučená hodnota pro bytové domy.
Čtěte také:  Jak se vyvarovat nedoplatku ve vyúčtování

Přemnožená bakterie Legionelly může u oslabených jedinců způsobit plicní onemocnění léčitelné antibiotiky. Klíčové pro nákazu není samotné polknutí vody, ale vdechnutí vodního aerosolu obsahujícího Legionellu.

Základem je pravidelná údržba domovních rozvodů teplé vody

Je třeba zdůraznit, že za vnitřní objektové rozvody je zodpovědný vlastník či správce objektu. Distributor teplé vody, v Praze je to například společnost Pražská teplárenská a.s. ze skupiny Veolia, zajišťuje dodávku teplé vody podle parametrů vyhlášek č. 194/2007 Sb. a č. 252/2004 Sb.

Vlastník či správce domu pak zodpovídá za distribuci teplé vody do všech stoupaček a požadovanou cirkulaci teplé vody v rozvodech. Rozvody by měly být průběžně udržovány v dobrém stavu. Staré a zanesené rozvody by měly být vyměněny, slepá ramena a málo využívaná potrubí či zásobníky odpojeny. Důležité je zajištění kvalitní izolace potrubí.

Úkolem pro domácnosti je odtáčení vody na všech výtokových zařízeních. Proti usazování bakterií Legionelly je nezbytné pravidelné čištění usazenin na koncových výtokových zařízeních – sprchových růžicích, perlátorech a výtokových kohoutech. Ve společných prostorách zajišťuje odtáčení vody většinou domovník, případně správce.

V kompetenci vlastníka domu je též kontrola teploty vody dle požadavků vyhlášky na všech výtokových zařízeních. 

Redakce doporučuje
Zaujalo vás téma? Zhlédněte webinář Akademie pro bytové domy, který se tématu výskytu bakterie Legionelly podrobně věnoval.

Bakterie Legionelly pomáhají odhalit kontrolní odběry

Bakterie Legionelly je ve vodě běžně přítomná, „probouzí se“ až při zhoršených podmínkách prostředí. Pokud existují, je velmi pravděpodobné, že bude při kontrolních odběrech bakterie v rozvodech teplé vody v domě zjištěna. Rozhodující je však její množství, hraniční hodnoty stanoví vyhláška č.252/2004 Sb. Při výrazných nálezech dochází ke znečištění celého okruhu teplé vody.

Čtěte také:  Komentujeme: Dohled nad teplotou vytápění jako cesta k úsporám

Při zjištění zvýšené hladiny bakterií je, kromě standardních doporučení průběžné údržby, zvýšena teplota dodávané teplé vody na 60 °C tzv. termickou dezinfekcí. Opatření doplňuje chemická dezinfekce, kdy je do rozvodů teplé vody postupně uvolňována chemická látka – dezinfekce (např. oxid chloričitý). Tato akce vyžaduje součinnost všech domácností při odtáčení teplé vody při probíhající dezinfekci.

Pražská teplárenská a.s. ze skupiny Veolia průběžně kontroluje kvalitu dodávané teplé vody v předávacích stanicích, odebírané vzorky jsou analyzovány v akreditované laboratoři. V případě trasování nakažené osoby spolupracuje s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, při lokalizaci výskytu bakterie Legionelly pak i se zástupci bytových domů.

Napsat komentář