Změny v dohodě o provedení práce (DPP) a dohodě o pracovní činnosti (DPČ) platné od 1.10.2023

Dne 1. října 2023 vstoupila v platnost novela č. 281/2023 Sb., která zásadně ovlivnila oblast personalistiky a mezd v České republice. Novela upravuje, případně mění, některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců uzavírajících DPP a DPČ.

Pracujete na dohodu? Co se pro vás od 1.10.2023 mění?

V případě dohody musí zaměstnavatel nově písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržena (lze se vzájemně dohodnout na jiné době seznámení (kratší i delší), avšak při dostatečné předvídatelnosti práce). Zaměstnanci konající práci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti mají nyní nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce. Mají nárok na překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance (avšak po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 zákoníku práce a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205 zákoníku práce, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak, náhrada odměny nepřísluší). Mají rovněž nárok na osobní rozvoj, je-li zaměstnavatelem poskytován.

Změny DPP a DPČ od 1.1.2024

Další etapa změn, obsažených v novele č. 281/2023 Sb., nabývá odloženou účinnost od 1. ledna 2024. Od tohoto datumu přibude nárok na řádnou dovolenou za obdobných podmínek jako u pracovního poměru. Rozdílem je, že se nevychází ze skutečné týdenní pracovní doby zaměstnance. Pro účely řádné dovolené u dohod konaných mimo pracovní poměr je určena dvacetihodinová týdenní pracovní doba bez ohledu na to, kolik je skutečně odpracováno. Dovolenou si budou moci v průběhu trvání dohody vyčerpat, případně jim bude po jejím skončení proplacena.

Poznámka redakce

Řada bytových družstev, poskytujících správu majetku a dalších společností z tohoto oboru, vydala pro statutární zástupce k novele č. 281/2023 Sb. vysvětlující pokyny a návody. Máte-li dotazy ke konrétní situaci ve vašem SVJ, kontaktujte svého správce.

Napsat komentář