Z právní praxe: Závadové chování nájemců

V mnoha domech se potýkají s problémy, pramenícími z pronájmů bytů. Ačkoliv jsou zpravidla největší problémy s nájemci bytů ve vlastnictví, situace se nevyhýbají ani družstevním bytům. Dobrou zprávou je, že v tomto případě má závadové chování nájemců relativně snadnější řešení.

Jaké jsou nejčastější problémy?

Problémoví podnájemci mohou mít řadu podob. Častý je vyšší počet osob, nepořádek a poškozování společných prostor domu, hluk. Takové chování je nepřípustné a pro ostatní obyvatele domu obtěžující.

Řešení této situace je samozřejmě problematické, ale bytové družstvo je vlastníkem domu i bytu a člen je pouze nájemce. Z této skutečnosti musí družstvo vycházet.

Důležitá je odpovídající dokumentace

V případě devastace družstevního majetku doporučuji přivolat Policii ČR, a to i opakovaně. Od policie si vždy vyžádat záznam z provedeného zásahu i v případě porušování veřejného pořádku. Rovněž doporučuji vše zdokumentovat vlastní fotodokumentací či videozáznamem. Současně vyzvat člena, aby zajistil v souladu se stanovami a zákonem pořádek v domě, že se jedná o hrubé porušování členských povinností s tím, že je povinen provést nápravu ihned. Toto sdělit před svědky nebo písemně.

Odpovědnost jde za členem družstva, v krajním případě hrozí vyloučení z družstva

Pokud člen družstva ihned nezajistí nápravu tak, aby k závadnému chování dále nedocházelo a nadále tak bude porušovat své povinnosti stanovené stanovami družstva tím, že bude majetek dále devastován a bude ohrožováno zdraví (i psychické) bydlících v domě, doporučuji zaslat členovi písemnou výstrahu před vyloučením z družstva, a to doporučeně s dodejkou. Ve výstraze pak stanovit přiměřenou lhůtu (max. několik dnů) k nápravě. Výstraha musí být řádně odůvodněna. Pokud ani poté nebude členem sjednána náprava, může družstvo přistoupit k jeho vyloučení.

Autor komentáře: JUDr. Ivana Šimonková, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Čtěte také:  Z právní praxe: Co když SVJ nefunguje, jak má?

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner