Z právní praxe: Zápis členů kontrolní komise ve veřejném rejstříku

Je nutné, aby členové kontrolní komise SVJ byli zapsáni ve veřejném rejstříku? Co ze zápisu kontrolní komise do rejstříku vyplývá a jaká je její zodpovědnost?

Zápis členů kontnrolní komise v rejstříku SVJ je povinný

Pokud je kontrolní komise jako dobrovolný orgán v SVJ zřízena (určují-li tak stanovy), je nutno kontrolní komisi zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Povinnost zápisu je dána zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících (§ 25 odst. 1 písm. h). Pokud by komise byla zvolena, ale nebyla zapsána do předmětného rejstříku, mohl by rejstříkový soud SVJ uložit pokutu (předem by ale SVJ k zápisu vyzval).

Odpovědnost člena voleného orgánu (tedy i člena kontrolní komise) je upravena v § 159 o. z. tak, že člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci (pokud ji přijal) s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře. Pokud by povinnost jednat s péčí řádného hospodáře porušil a SVJ by vznikla škoda, byl by povinen škodu nahradit.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář