Z právní praxe: Výbor bez mandátu

Shromáždění, které není usnášeníschopné se stává běžnou realitou. V případě, že na něm měl být převolen výbor, kterému již skončilo volební období, dostává se SVJ do obtížné situace. Může, nebo dokonce musí výbor v této situaci bez právního mandátu zastupovat SVJ a rozhodovat o věcech SVJ?

Uplynutím funkčního období funkce člena voleného orgánu zaniká, a to navzdory skutečnosti, že doposud noví členové tohoto orgánu zvoleni nejsou. Pokud zanikne funkční období člena voleného orgánu jeho uplynutím, a nedojde k výmazu jeho osoby z veřejného rejstříku a on bude nadále činit nějaká právní jednání za společenství vlastníků a vystupovat při těchto jednáních jako člen výboru, nebudou tímto dotčena práva třetích osob, které nevěděly o tom, že došlo k zániku funkčního období.

Proto doporučujeme urychleně svolat shromáždění vlastníků, a  to způsobem per rollam podle § 1211 o. z., kdy je pravděpodobné, že o záležitostech, které byly hlasovány na původním shromáždění (volba), způsobem per rollam (mimo zasedání) vlastníci jednotek rozhodnou. Pokud ani potom nebude statutární orgán obsazen, tak podle § 165 o. z. jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem (návrh může podat kterýkoliv z vlastníků), chybějící členy výboru soud na dobu, než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje právnické osobě (SVJ) opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoliv se o tom při své činnosti dozví.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

1 komentář u „Z právní praxe: Výbor bez mandátu“

  1. Dobrý večer.
    Chci členství ve sdružení bytových družstev a SVJ pokud je to podmínka pro poradenství. Chci využít právní poradnu. Vlastníme s manželem byt 3+1
    v Porubě na Oty SYNKA 1830/22. Zestárli jsme a nyní máme problém vyjít do schodů ( 3p.) Stěhovat se nechceme poněvadž jsme zrekonstruovali byt a vedli jsme s manželem celou rekonstrukci domu. Jsme oba odborníci na stavařinu a energetiku. Lidé, kteří tady bydlí s námi tak nechtějí nový výtah . Můžete nám poradit co máme udělat ? Dům patří pod SBD VÍTKOVICE, které nám nepomáhá při řešení naších problému s novým výtahem.

    Odpovědět

Napsat komentář