Z právní praxe: Souhlas se sídlem firmy

Na představenstvo družstva se obracejí členové i se žádostmi o souhlas s  umístěním skutečného sídla firmy na adrese trvalého bydliště. Co by měl souhlas obsahovat a může družstvo souhlas odmítnout, nebo již udělený souhlas zrušit?

V případě žádosti člena družstva o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti rozhoduje jako vlastník domu a bytu družstvo podle svých stanov. Sídlo společnosti je adresa, z které je podnikání řízeno, jsou zde uzavírány smlouvy a činěny jiné administrativní úkony.

Pokud by ale v družstevním bytě měla být provozována i živnost (výroba), je nutný souhlas družstva i s provozováním této konkrétní živnosti, neboť by se jednalo o provozovnu, pokud by společnost měla i zaměstnance, je nutné předem domluvit např. i zálohy na služby.

K doložení právního důvodu užívání prostor podle § 14 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících je v případě umístění sídla společnosti nutné písemné prohlášení vlastníka domu (BD) o tom, že s umístěním sídla v bytě souhlasí. Prohlášení musí být podepsáno oprávněnými osobami podle stanov bytového družstva úředně ověřenými podpisy ne staršími než 3 měsíce. Bytové družstvo jako vlastník nemovitosti má právo souhlas s umístěním sídla udělit nebo neudělit i s ohledem na klid a obvyklý pořádek v domě.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář