Z právní praxe: Pozor na neformální posouvání splatnosti

Řešení dlužníků se dnes stalo častou součástí činnosti výborů SVJ.  Právníci však upozorňují na jedno z obvyklých pochybení. Jedná se o neodůvodněné a neoprávněné posouvání splatnosti dluhu, které se stává komplikací v rámci soudního vymáhání dlužné částky.

Nevhodná formulace prodlužuje řešení dlužníka

Některá SVJ ve svých upomínkách často uvádí prostou větu „dluh uhraďte do (nějakého data)“ nebo v upomínce přímo explicitně stanoví „náhradní termín splatnosti“ nebo „nový termín splatnosti“. Takové znění rozhodně není správným řešením, neboť tím často dochází k posouvání splatnosti dluhu. Při následném soudním vymáhání dluhu je pak složitější prokazovat, kdy se stal dluh splatným a zda nedošlo k posunu splatnosti – tedy od kdy je osoba v prodlení, jaká bude sankce, od kdy počítat úroky z prodlení a podobně. Dlužníci pak totiž často v rámci řízení přijdou s takovouto písemnou upomínkou k soudu a tvrdí, že z ní vyplývá, že došlo k dohodě na pozdějším datu splatnosti. Pak je takto nepřesně formulovaná upomínka další komplikací v rámci řízení.

Jak správně upomínku formulovat?

Vhodnou dikcí do upomínky tedy například je „váš nedoplatek je po splatnosti ode dne (uveďte datum) a žádáme Vás o bezodkladnou úhradu, jinak bude po dni (uveďte datum) podána žaloba k soudu“.

Potřebujete s řešením dlužníků ve vašem SVJ pomoci?

Jako členové nebo dokonce předsedové statutárních orgánů SVJ ručíte za svá rozhodnutí celým svým majetkem a občas se můžete dostat do situace, která vyžaduje právní podporu. Cílem našich právních odborníků portálu SVj právník je pomoct vám dělat bezpečná rozhodnutí, podložená právní zkušeností.

Cenovou nabídku posíláme vždy předem, abyste mohli v klidu vyhodnotit, jestli odpovídá rozsahu nebo hodnotě případu, který potřebujete vyřešit. Ze zkušenosti víme, že odborná pomoc zpravidla ušetří mnohonásobně větší prostředky, než je cena poskytované služby.

Čtěte také:  Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti se změnami v rozúčtovací legislativě a novými povinnostmi informování o spotřebě od roku 2024

Pro kontakt stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Napsat komentář