Z právní praxe: Nesoulad praxe a údajů v rejstříku

SVJ musí dbát na aktuálnost a pravost zapsaných údajů v rejstříku společenství vedeném příslušným soudem. Nesoulad zapsaných údajů se skutečným stavem může vést až k pokutě udělené rejstříkovým soudem.

“V naší advokátní praxi jsme se setkali se situací, kdy mělo SVJ po dobu tří let zapsáno ve výboru pět členů, ale žádný z nich nebyl na shromáždění platně do výboru zvolen z důvodu nedostatečného počtu hlasů. Po námitce jednoho z vlastníků se tento nesoulad odhalil a výbor se zvolil celý znovu,” popisuje jeden z konkrétních příkladů poměrně častého opomenutí Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz

Mění tato situace platnost dříve uzavřených smluv?

Tato situace nezřídka nastává a může znamenat značnou komplikaci, jelikož za právnickou osobu po tuto dobu není oprávněn nikdo právně jednat. “U již uzavřených smluv s dodavatelem se nic samozřejmě nemění, jelikož třetí strana nemohla předvídat, zda je statutární orgán právnické osoby zvolen platně či nikoliv. Nelze v tomto ohledu spoléhat ani na rejstříkový soud, že zapíše pouze věcně správná hlasování o volbě výboru. Rejstříkový soud nemá kapacitu všechna podání kontrolovat, proto by měla tato podání rovněž kontrolovat SVJ sama z vůle vlastníků.”

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?