Z právní praxe: Dluh vůči SVJ při prodeji bytu

Dluh na příspěvcích na správu domu a pozemku a na zálohových platbách dnes není v mnoha společenstvích ničím až tak výjimečným. Časté dotazy směřují k situaci související s prodejem bytu, kdy původní vlastník byt prodal, avšak v SVJ zanechal dluh na službách a ve fondu oprav. Od koho má výbor SVJ vymáhat dluh?

Zjištění, zda s bytem nezískáváte i dluh, je snadné. Jinak máte smůlu

Podle § 1186 občanského zákoníku při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči SVJ na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí SVJ převodce. Nabyvatel si měl od převodce
vyžádat potvrzení SVJ o tom, zda má u SVJ dluhy nebo že takové dluhy nejsou (takové potvrzení si mohl od SVJ se souhlasem převodce vyžádat i nabyvatel). Pokud si potvrzení od převodce ani od SVJ nabyvatel nevyžádal, tak na něj dluhy v souladu se zákonem přešly.

Autor: JUDr. Ivana Šimonková, právnička a místopředsedkyně Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

Napsat komentář