Z právní praxe: Co když mi SVJ brání v nahlížení do dokumentů, které se ho týkají?

Mezi nezpochybnitelná práva člena SVJ patří právo nahlížet do dokumentů společenství vlastníků jednotek jakožto právnické osoby zřízené za účelem správy domu a pozemku. Do kterých dokumentů vám nahlížení nebude umožněno a jak postupovat, pokud SVJ bude vaši žádost o nahlížení zamítat nad tento rámec?

Právo nahlížet

Výkon správy bytového domu je svěřen společenství vlastníků jednotek, přičemž každý jednotlivý člen má právo se na správě podílet, neboť přímo ovlivňuje dění a život v bytovém domě. S členstvím ve společenství vlastníků jednotek (zkráceně „SVJ“) jsou pochopitelně spojeny určité povinnosti, které musí jeho člen plnit. Mezi nejznámější povinnosti bezpochyby patří včasné placení příspěvků na správu domu a pozemku či ohleduplné chování ve společných prostorách bytového domu. Vedle povinností však z členství v SVJ vyplývají i určitá práva, která členům SVJ nesmějí být upírána. Člen SVJ tak má například právo účastnit se a hlasovat na shromáždění SVJ či právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku tuto správu vykonává, nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, účetních knih či dalších dokladů, a dokonce si z těchto podkladů (na vlastní náklady) pořizovat kopie, opisy a výpisy. Toto právo je, pokud by na něj stanovy společenství vlastníků jednotek opomněly, právo stanovené zákonem, konkrétně v rámci ust. § 1179 občanského zákoníku.

Co dělat, když vám odpovědná osoba v nahlížení brání?

Obecně lze říci, že v rámci společenství vlastníků jednotek existuje poměrně málo dokumentů, do kterých by člen společenství nahlížet nemohl. V praxi by se poté jednalo o dokumenty, které se týkají jednotlivých členů společenství vlastníků a jejich osobních záležitostí, nikoli společenství vlastníků jednotek jakožto právnické osoby zřízené za účelem správy domu a pozemku. Pokud vám tedy odpovědný osoba, typicky členové výboru či předseda společenství, přístup k podkladům, o jejichž shlédnutí máte zájem, znemožní či omezí, například možnost nahlédnutí zpoplatní (myšleno zpoplatnění samotného nahlédnutí do dokumentace, nikoli její kopírování, což naopak zpoplatněno být může), je možné se účinně bránit soudní cestou a svého nároku se domáhat pomocí žaloby na plnění zákonem stanovené povinnosti, která odpovědné osobě z vašeho práva vyplývá.

Čtěte také:  Komentujeme: Za jakých podmínek je nyní možné svolávat schůze a shromáždění?

Z právní praxe pro Okolo bytu připravil právník Mgr. Vojtěch Opočenský ze společnosti První česká předsednická, která poskytuje služby profesionální předsedy SVJ.  

1 komentář u „Z právní praxe: Co když mi SVJ brání v nahlížení do dokumentů, které se ho týkají?“

  1. Znám případ, kdy vlastník požaduje kopie všech bankovních výpisů SVJ (jsou to přeci účetní doklady). Jde o 240 stran A4 za rok. Dobře, můžeme mu je poskytnout jako PDF nebo jej potrápit tím, že si je může ofotit.
    Druhý vlastník stejného domu varoval výbor, že požaduje striktní uplatnění zákona 101 (ochrana osobních údajů) – a nesouhlasí s poskytováním čísla jeho bankovního účtu (to určitě není údaj, který by kdokoliv jiný mohl požadovat) a výše/data plateb.
    Co s tím? Není přeci možné začerňovat tisíce položek ručně?

    Odpovědět

Napsat komentář