Výdaje za vytápění v zimě zvyšují tepelné mosty

Chladné zimní dny s sebou přinášejí i stoupající náklady na vytápění. Jedním z důvodů, proč za teplo doma zaplatíme více, jsou tepelné mosty. Právě tudy z bytu utíká teplo skrz fasádu ven. Tepelné mosty přispívají i ke vzniku plísní v bytě, v extrémním případě mohou narušit i konstrukci domu.

Co jsou tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci domu, kterými uniká teplo z vnitřního prostředí ven. Prvním důsledkem jsou značné tepelné ztráty, projevující se zvýšenými výdaji za vytápění. Nejsou výjimečné případy, kdy se teplota v daném místě interiéru dostane až pod rosný bod, což má za následek kondenzaci vodních par. To je druhý problém. Od kondenzace vodních par je jen krůček ke vzniku plísně v bytě.

Jak je možné tepelné mosty odstranit?

Odstranění tepelných mostů je vždy úkol pro profesionály a zpravidla zahrnuje více kroků.
Tepelné mosty mohou být tvořeny například kovovými prvky ve zdivu (nebo jinými prvky s dobrou vodivostí tepla), prostupy stavebních konstrukcí, nedostatečným nebo nulovým zateplením budovy. Při pohledu na dům to je například styk stěny domu s prvky lodžie, kotvící prvky hydroizolace plochých střech nebo rámy výplní otvorů.
„Nejčastěji opomíjenými částmi budov jsou ty těsně přiléhající k zemi, tzv. sokl, a u podsklepených budov spodní stavba. Při chybějícím či špatně provedeném zateplení zde dochází k promrzání základů, což může vést k tvorbě tepelných mostů a koutových plísní. Ačkoli tak Češi zateplují své domy čím dál více a spotřeba osvědčeného pěnového polystyrenu stoupá, na důležitou izolaci soklu se stále zapomíná,“ upozorňuje Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Tepelné mosty na fasádě domu je možné odhalit pomocí termovizního měření, kde jsou chladná místa snadno viditelná díky odlišné barvě na termosnímku.

Čtěte také:  Nepořádek, sběrači odpadu, potkani. Pomůže zámek na kontejner a popelnici?

Tepelné mosty pomáhá odstranit i kvalitně provedené zateplení

Tepelné mosty jsou typické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století. K jejich eliminaci je odborníky doporučováno zateplit dům komplexně. Vnějším zateplením objektů starých 30 a více let lze dosáhnout výrazné úspory peněz za vytápění. Podle výpočtů Sdružení EPS ČR mohou majitelé domů zateplením ušetřit až 70 % výdajů za energie ročně. Podobně významné úspory dosáhl i rekonstruovaný dům v Praze na Proseku. „Zateplení domu jsme prováděli v rámci celkové rekonstrukce a doplnili jsme je regulací otopné soustavy,“ říká předseda SVJ.

Pozor na správný výběr nenasákavého izolačního materiálu

Zmíněné části domu, ale i zdivo přiléhající k chodníkům, balkonům, nástřešním konstrukcím nebo terasám, je nevhodné zateplovat nasákavým izolačním materiálem. Odborníky doporučeno je v těchto případech použít pěnový polystyren, který lépe odolává působení vlhkosti a mrazu. V ideálním případě by měl polystyren sahat minimálně do výšky 300 mm nad terén nebo nad přiléhající konstrukci, kde hrozí kontakt s vodou.
Zateče-li voda do zateplovacího systému s nasákavým izolantem, hrozí znehodnocení zateplení a nutnost výměny izolačního materiálu. Po navlhnutí je potřeba ho vyjmout a nechat vyschnout, což bývá často technicky komplikované. Nasáknutý izolant je navíc náchylnější k přetrhnutí, takže nakonec může dojít ke kompletní výměně materiálu, což v konečném důsledku prodraží investici do odstraňování tepelných mostů a do celkové rekonstrukce domu.

/Foto: Daniel Blatný/

Log in with your credentials

Forgot your details?