Rizika odpojování od dálkového vytápění s ohledem na budoucí vývoj na trhu

Dnes dle politiků již neodcházíme od uhlí, ale pro změnu zase budeme odcházet od zemního plynu k tepelným čerpadlům. Pomineme-li fakt, že tepelné čerpadlo se do bytového domu absolutně nehodí, tak problém je ve vyvolané potřebě elektrické energie v zimním období. ČEPS odhaduje, že pokud dojde k nárůstu o 300 000 instalací tepelných čerpadel do r. 2028, vyvolá to růst spotřeby elektrické energie až o 3 TWh! Nabízí se otázka, kde tuto elektřinu v zimě vezmeme, což generuje řešení v podobě drahých zimních tarifů za elektřinu.

Pokud výhledově zvažujete alternativní zdroje vytápění pro váš bytový dům, je vždy dobré provést detailní technicko-ekonomickou analýzu zohledňující všechny parametry daného objektu a navrhovaného alternativního zařízení nezávislým odborníkem, který není prodejcem decentrálních zdrojů (kotle, TČ, soláry), případně si nechat prověřit nabídku současným dodavatelem tepla.

Spočítali jsme to za vás. Zde naleznete podrobnou kalkulaci instalace a provozu tepelného čerpadla v bytovém domě v Praze.

Bohužel se však často setkáváme s klamavými praktikami dodavatelů tepelných čerpadel, kteří slibují zákazníkům v SVJ a BD zcela nereálné ceny tepla, jež jsou založeny na nepravdivých, nebo zkreslených informacích o instalaci a provozu tepelného čerpadla v bytových domech. Jedná se zejména o podhodnocení výše investice, záměrné nezapočítávání nebo podhodnocování odpisu do výsledné ceny tepla z tepelného čerpadla, nereflektování na hodnotu investovaných peněz a její promítnutí do konečné ceny, záměrné překrucování faktů o topném faktoru (účinnosti TČ) a jeho nadhodnocování. Stejně tak jako záměrné zamlčování faktu, že tepelné čerpadlo vzduch-voda je vhodné do pasivních domů, ale ne do bytových domů, kde je nutná vyšší teplota topné vody, a proto vyšší využití bivalentního (záložního zdroje-zpravidla elektrokotle), který provoz v podzimních a zimních měsících výrazně prodražuje.

Co tedy aktuálně udělat, když Vám nabízejí prodejci přechod na alternativní zdroje vytápění?

  • Nejedná se o řešení na jeden či dva roky.
  • Před případným rozhodnutím investovat do nového způsobu vytápění je proto dobré pečlivě posoudit všechny ekonomické i technické aspekty.
  • Je třeba si ověřit, zda tento krok bude skutečně výhodný, a zkušenosti ukazují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejců alternativních tepelných zdrojů, jako jsou domovní plynové kotelny nebo tepelná čerpadla.
  • Ze všech těchto důvodů nedoporučujeme přistoupit na jakoukoli nabídku, která se tváří jako skvělý způsob úspory nákladů, ale velkou ostražitost a uvědomit si včas, že                  
Čtěte také:  Pozor na automatické prodlužování smlouvy na energii

               ……před rozhodnutím je dobré se nejdříve poradit!

Ing. Jan Vondráš

Invicta BOHEMICA, s.r.o

Věděli jste, že… zajímavé informace o tepnách dálkového vytápění v Praze.

Napsat komentář