Regulovaná část ceny elektřiny od ledna 2024 vzroste o téměř 66 %

Už v listopadu loňského roku bylo rozhodnuto o navýšení regulované části ceny elektřiny. Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil navýšení o 65,7 % u elektřiny a 38,8 % u plynu.  Růst cen se dotkne mimo jiné všech domácností, které mají na příští rok fixovanou cenu, v průměru si Češi za elektřinu připlatí o 4 tisíce ročně více.

Proč si připlatí i ti, co fixovali?

Cena elektřiny se skládá ze dvou složek, a to z regulované složky a z neregulované složky. Fixované ceníky se vždy týkají jen neregulované složky, na kterou mají dodavatelé vliv. Regulovaná část se však mění bez ohledu na uzavřenou smlouvu.

Co je součástí regulované složky ceny elektřiny

Výše regulované části ceny elektřiny se řídí každoročním rozhodnutím ERÚ a platí se v ní za provoz, údržbu, posilování či inovace sítí a také poplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Zjednodušeně řečeno, tato část vašeho vyúčtování kryje provozní náklady na to, aby elektřina vůbec byla a proudila do vaší domácnosti. Může být označena jako platba za distribuci.

Přechod k jinému dodavateli

Přechodem k jinému dodavateli můžete zmírnit dopad navýšení regulované části ceny elektřiny. Někteří dodavatelé novým zákazníkům nabízí kromě klasických tarifů i tzv. tarif bez závazku. V rámci tohoto tarifu se každý měsíc dozvíte cenu elektřiny, která je fixovaná pouze na další měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. Tzn., že pokud by došlo k neúměrnému navýšení, můžete smlouvu vypovědět a najít si jiný produkt. V rámci tohoto tarifu navíc získáte internetovou televizi po dobu jednoho roku zdarma.

Přechod k jinému dodavateli energií není nijak složitý a dodavatelé nabízí administrativní podporu při vyřizování výpovědi a uzavření nové smlouvy. Je však důležité pohlídat si všechny termíny, zejména kdy vám končí stávající smlouva a jak dlouho dopředu jste povinni smlouvu vypovědět. Výpověď musí být doručena písemně. Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, nestačí jen čekat na její vypršení. Dodavateli stejně musíte oznámit, že ve smlouvě dále nebudete pokračovat.

Napsat komentář