Pro byty, kde není balkon, existuje řešení. Víte jaké?

Pandemie Koronaviru a nouzový stav nás nutí být více doma. A tak častěji využíváme možnosti trávit více času na balkoně nebo lodžii, kde jsme na čerstvém vzduchu, ale bez roušky. Byty, které disponují balkonem nebo lodžií, jsou vždy více žádány, a v současné době je prostor balkonu k nezaplacení. Ale i pro byty, kde balkony nikdy nebyly, existuje řešení. Firma PEKSTRA dokáže na každý dům namontovat balkony nebo lodžie.

Co je k tomu potřeba, aby byt měl balkon?

1. Domluva vlastníků

Především je potřeba domluva obyvatel a vlastníků domu, co chtějí, jestli balkon nebo lodžii? Balkony lze montovat i jen na vybrané byty, pokud někteří vlastníci balkon nechtějí. Ale ocelové a hliníkové lodžie musí chtít všichni vlastníci bytů nad sebou, protože tyto lodžie jsou sestaveny z jednotlivých modulů a jsou předsazeny před opravovaný objekt. Balkony jsou vždy jednotlivě kotveny do obvodové zdi domu. Firma PEKSTRA připraví a vysvětlí jednotlivé možnosti řešení včetně ukázek realizací, aby se vlastníci mohli dohodnout. Pekstra realizuje největší rozměry lodžií v ČR.  

2. Projekt

Každá stavba nebo rekonstrukce může být realizována pouze na základě projektové neboli stavební dokumentace. U jakékoliv rekonstrukce, výměny balkonů, lodžií musí být vypracována projektová dokumentace nejdříve ve stupni studie a poté dokumentace nutná ke stavebnímu povolení. Je důležité, aby projektová dokumentace byla v souladu se stavebními normami a vyhláškami, abyste dostali stavební povolení musíte mít vyjádření stavebního úřadu a jiných správních orgánů, případně sousedů. Zpracování projektové dokumentace mohou zpracovávat pouze autorizované osoby. Firma PEKSTRA vypracuje projektovou dokumentaci a následné zajistí stavební povolení.

3. Finance

Na takovouto investici je potřeba zajistit financování. PEKSTRA pro SVJ/BD nabízí kvalifikovanou a odbornou poradenskou činnost v oblasti zajištění financí, která spočívá v zajištění, vyhodnosení a následném vyřízení úvěru pro SVJ/BD ve vybrané bance. Je důležité vysvětlit do detailu všechny podmínky bank, které nejsou vždy z nabídek zřejmé (vysvětlí faktický proces úvěru dle zkušeností z praxe) a představí návrh řešení všem vlastníkům/družstevníkům přímo na schůzi SVJ/BD a zodpoví dotazy.

A pak už jen potěšení z vlastního balkonu nebo lodžie. Variant provedení balkonů, rozšíření betonových lodžií nebo samonosných lodžií, které nabízí firma PEKSTRA je nespočet.

Čtěte také:  Jak Češi uklízejí před Vánoci? Chováte se stejně?Napsat komentář