Přichází nový způsob třídění komunálního odpadu

Barevné kontejnery na tříděný odpad se již staly běžnou součástí třídění odpadu z domácností.  Nejběžněji jsou využívány nádoby na papír, sklo, plast a nápojové obaly. V Praze nyní dochází k výrazné změně. Nově se do žlutých nádob na plasty budou vhazovat i nápojové kartony (tetrapaky).  Současný počet kontejnerů na daném místě zůstane stejný, jen tetrapakový kontejner bude vyměněn za žlutý. Žluté kontejnery jsou nově označeny informačním polepem multikomoditní sběr s grafickým vyobrazením.

Výměna tetrapakových nádob za multikomoditní by měla být v Praze ukončena do konce roku 2023

Důvodem pro zavádění multikomoditních nádob je vysoká finanční nákladnost sběru nápojových kartonů. Podle zkušeností svozových firem bývá obsah nádob často znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje pouze okolo 50 % původního množství.

Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoby na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště.

Jak třídit odpad?

Stále však platí zásady správného třídění nápojových kartonů, tedy obaly od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin vyhazovat do kontejnerů vyprázdněné a stlačené.

Sběr kovových obalů si naopak vede dobře

Kovové odpady budou i nadále sbírány samostatně do šedivých kontejnerů. U této komodity je naopak čistota sběru velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Dobrou zprávou též je, že vysbírané množství každý rok narůstá.

Nic se nemění ani při třídění papíru, skla a elektrozařízení.

Napsat komentář