Požár v domě: Jste na něj správně připraveni?

Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že obyvatelé bytových domů se nejvíce obávají požáru. Také v případě ochrany bytového domu vzniká pro výbor SVJ řada povinností.

Nejčastějším místem vzniku požáru v bytovém domě je byt. Ohrozit však může celý dům

Na požárech v domácnostech má největší podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v bytě patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, svíčky ponechané bez dozoru nebo v blízkosti hořlavé látky apod.

Velkým rizikem je i snadná šiřitelnost požáru. Za to může naše vybavení domácnosti, kdy je doslova přeplněna vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří. Nebezpečí zde vzniká i kvůli úniku velkého množství vysoce toxických zplodin hoření kouře, např. z matrací, okenních textilií nebo čalouněného nábytku.  

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Ochrana proti požáru – rizikem bývají dveře

Jednotlivé byty v bytovém domě jsou nejčastěji propojeny chodbou, pavlačí nebo podobným komunikačním prostorem. Všechny tyto prostory jsou považované za chráněné či nechráněné únikové cesty a v případě požáru slouží k bezpečné evakuaci osob z jednotlivých bytů z domu ven. Stěny s největší pravděpodobností odolnost vůči požáru splňují, ale rizikem bývají dveře. Požární odolnost dveří se zkouší podle prototypu a vyhodnocuje se jejich následná požární odolnost. Obvykle se pro dveře do bytové jednotky požaduje požární odolnost EI 30.

Co zastaví oheň, šířící se instalační šachtou

Požární odolnost musí zaručit také instalační šachty. Ty většinou procházejí více podlažími a navazují na více bytových jednotek. Jejich požární bezpečnost můžeme řešit dvěma způsoby. První z nich je šachta prostupující přes více podlaží tvořící samostatný požární úsek. Zabezpečené musejí být všechny vstupy z bytu do šachty (potrubí, dvířka). U revizních dvířek se požaduje požární odolnost EI 30 DP1. Při druhém způsobu řešení z hlediska požární bezpečnosti je šachta po podlažích vodorovně požárně rozdělena a prostor šachty je součástí požárního úseku příslušného bytu. Požární odolnost je zajištěna v místě prostupu stropní konstrukcí.

Čtěte také:  Čeká nájemní bydlení v Praze pád cen?

Rozšíření požáru po fasádě domu brání požární pásy

Proti tomuto faktoru by nás měly ochránit tzv. požární pásy, které mají za účel zamezit šíření ohně po fasádě. U novostaveb platí, že tyto pásy musejí mít nejméně 900 mm. Za požární pás se považuje taková konstrukce, která je nehořlavá a vykazuje požadovanou požární odolnost, u bytů je požadavek obvykle EI 45 DP1 (stejný jako na obvodové stěny), mezi objekty pak o řád vyšší EI 60 DP1.

Specifická pravidla platí pro zateplené domy

Novostavby, které jsou vyšší než 12 m a jsou z vnější strany zatepleny zateplovacím systémem, musí mít svislé i vodorovné požární pásy z nehořlavého tepelného izolantu, např. minerální vaty.

Včasné zjištění požáru zachrání život i majetek


Jednou z možných ochran před požárem je vybavit si byt „hlásičem požáru“, který včas odhalí vznikající požár a zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Obyvatele bytu tak získají daleko více času ať už na vyřešení situace, nebo opuštění ohroženého prostoru. Detektory požáru lze pořídit za několik set korun.  To se však týká obyvatel starších domů. V novostavbách podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb musí již zařízení autonomní detekce a signalizace, tedy “hlásiče požáru” být. Tato zařízení musí být umístěna v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu (kuchyně (plocha>150 m2), schodišťový prostor v nejvyšším podlaží (mezonet).

Jaké přenosné hasicí přístroje a kde?

Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:

  • jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
  • jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,
  • jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,
  • další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.
Čtěte také:  Výměna radiátoru v bytě. Můžete připravit o teplo a peníze sebe i celý dům

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb další právní předpisy.

Domníváte se, že vás se to netýká?

  • Až tři čtvrtiny obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Největší nebezpečí číhá především v noci, neboť kouř na rozdíl od ohně není slyšet. Smrtelná bývají již první tři nadechnutí.
  • Hasiči za loňský rok předběžně evidují 20 663 požárů, tedy o 23 % více než v roce 2017.
  • Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb další právní předpisy.

Log in with your credentials

Forgot your details?