Pořízení fotovoltaiky pro vlastní elektřinu bude jednodušší

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického a stavebního zákona, která zjednoduší povolovací řízení především pro instalaci fotovoltaických elektráren elektrárny. MPO navrhuje, aby se zvýšila hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Dosud bylo možné si bez licence nainstalovat elektrárnu o maximálním výkonu 10 kW, návrh MPO umožní si bez licence pořídit elektrárnu o výkonu až 50 kW. Bude i jednoduší schvalovací proces.

Vyšší výkon fotovoltaiky až 50 kW bez licence

Stávající energetický zákon podle MPO nedostatečně reaguje na potenciál využívání obnovitelných zdrojů energie pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny. Nyní platí, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávají podnikateli mnohdy proti své vůli. Navrhovaná úprava tak snižuje pro občany samovýrobce administrativní požadavky.

Instalace fotovoltaiky v současnosti umožňuje ušetřit značné finanční prostředky na nákladech za energie. „Tento krok nám zároveň pomůže splnit jeden z bodů programového prohlášení vlády, tedy pokrýt 100 tisíc střech v České republice fotovoltaickými panely. To výrazně pomůže k posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Zároveň může občanům i firmám výrazně pomoci snížit jejich účty za energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zjednoduší se také povolovací proces

Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací proces o umístění stavby. MPO navrhuje u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nevyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Čtěte také:  Nízký a vysoký tarif elektřiny – jak se v nich orientovat a co nejvíce ušetřit

Změny otevírají možnosti vlastní elektřiny pro bytové dony

„Z našeho pohledu je to skvělá zpráva, po této změně jsme dlouho volali. Limit 10 kWp byl postačující pro rodinné domy, v případě bytových domů to ale bylo málo. Posunutí hranice na 50 kWp v případě instalace bez stavebního povolení a licence otevírá reálnou cestu pro FVE na střechách bytových domů, hranice se nám zdá dostatečná pro většinu SVJ a BD. Doufám, že tímto ale dobré zprávy nekončí a již brzy se můžeme ze strany ERÚ těšit na novelu vyhlášky, která umožní instalace tzv. „Komunitních fotovoltaických elektráren,” komentuje aktuální posun v legislativě fotovoltaiky Jan Hrabák ze společnosti PROSUN ES.

Zajímá vás možnost vlastní elektřiny pro váš bytový dům?

Připravovaná úprava vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní využívání vyrobené elektřiny i v jednotlivých domácnostech, staví využití fotovoltaiky v bytovém domě do zcela nové atraktivní pozice. Co je dobré vědět, pokud jako SVJ či družstvo také zvažujete snížení výdajů za energie výrobou vlastní elektřiny? V rámci Akademie pro bytové domy se uskutečnil webinář právě na toto téma. V rámci alternativních zdrojů a hledání úspor vám webinář poskytne i informace ohledně využívání tepelných čerpadel v bytových domech. Webinář Tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny je k dispozici k bezplatnému stažení zde.

Nenechte si ujít další zajímavá témata, která Akademie pro bytové domy ve svém podzimním cyklu 2022 připravila. Na stránkách Dům plný úspor v sekci webináře sledujte připravovaná témata a registrujte se k bezplatnému sledování.

/Zdroj: MPO a redakce Okolo bytu/

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner