Novela energetického zákona Lex OZE II přináší důležité změny u automatického prodloužení smlouvy na dobu určitou

Novela energetického zákona, známá jako Lex OZE II, je nejčastěji spojována se sdílením elektřiny. Novela ovšem přináší celou řadu dalších změn. Z hlediska práv a povinností spotřebitelů je například zásadní novinkou informační povinností ohledně ceny a některých dalších smluvních podmínek u automatické prolongace smlouvy na dobu určitou.

Proč využívat automatickou prolongaci smlouvy na dobu určitou?

Tzv. automatická prolongace smluv na dobu určitou vždy měla své nesporné výhody. Smlouva na dodávky energií se nám totiž po uplynutí stanovené doby obnoví, aniž bychom museli cokoliv dělat. Nemusíme tedy s předstihem vyjednávat s dodavateli a nehrozí nám, že budeme po nějakou dobu plyn či elektřinu odebírat neoprávněně, protože jsme prošvihli termín konce smluvního závazku.

Automatické prodloužení smlouvy mohly provázet některé komplikace

Pro některé spotřebitele se však prolongace proměnily v noční můru, a to proto, že:

1) Fakt, že se smlouva automaticky prodlužuje, je uvedeno přímo v ní. Obchodník nám tuto skutečnost nemusel připomínat, když se termín blížil.

2) Změnit se mohla i cena, přičemž i to bylo uvedeno ve smlouvě – s tím, že nový ceník bude s předstihem zveřejněný na tom a tom odkazu. Opět bez zákonné povinnosti připomenutí.

Novela energetického zákona Lex OZE II stanovuje povinnost dodavatele s předstihem před datem prodloužení smlouvy poskytnout spotřebiteli informace

Od 01.01.2024 nám už dodavatel musí nejméně 30 dnů před datem prolongace oznámit cenu za dodávku, výši smluvní pokuty a dobu, na kterou se smlouva prodlužuje. Pokud smlouva odkazuje na obchodní podmínky, musí poskytnout text podmínek nebo odkaz na webové stránky, kde jsou uveřejněny. Součástí oznámení je také poučení o právu spotřebitele smlouvu vypovědět, a to až do dvacátého dne před uplynutím doby jejího trvání.

Čtěte také:  ERÚ zveřejnil regulovanou cenu plynu pro rok 2023

Pokud obchodník svoji povinnost nesplní, hledí se na smlouvu po prolongaci jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Z toho plyne možnost ji kdykoliv – bez uvedení důvodu a jakýchkoliv sankcí – ukončit, standardně tříměsíční výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

Podrobnosti týkající se automatické prolongace najdete v energetickém zákoně (§ 11c).

/Zdroj: Energetický regulační úřad/

Napsat komentář