Ob Img 20231023 140000

Přichází nový způsob třídění komunálního odpadu

Barevné kontejnery na tříděný odpad se již staly běžnou součástí třídění odpadu z domácností. Nejběžněji jsou využívány nádoby na papír, sklo, plast a nápojové obaly. V Praze nyní dochází k výrazné změně. Nově se do žlutých nádob na plasty budou vhazovat i nápojové kartony (tetrapaky). Současný počet kontejnerů na daném místě zůstane stejný, jen tetrapakový kontejner bude vyměněn za žlutý. Žluté kontejnery jsou nově označeny informačním polepem multikomoditní sběr s grafickým vyobrazením.

Ob 022068o1

Jaký podklad ploché střechy vyhovuje požadavkům pro instalaci fotovoltaiky?

Fotovoltaika je bezesporu fenoménem dnešní doby a instalace fotovoltaických elektráren na plochých střechách jsou velmi žádaným řešením. Jejich současná legislativa je ale bohužel nedostatečná a bude nutné, aby došlo k úpravám. Jedním z nových požadavků bude navrhování a provádění plochých střech pod FVE na vyšší kvalitativní úrovni, tj. používání jen velmi kvalitních, nehořlavých a pevných materiálů pod fotovoltaické panely. Oprava hydroizolace pod FVE může být a jistě bude logicky extra náročná. 

Seminář Aktuální změny v rozúčtování tepla od roku 2024 vás provede nejdůležitějšími změnami

Cílem semináře Aktuální změny v rozúčtování tepla od roku 2024 je seznámit družstva, SVJ a správce bytových fondů s aktuální novelou vyhlášky č. 269/2015 Sb. a se změnami, které od ledna 2024 přináší do procesu rozúčtování nákladů zákon č. 67/2013 Sb. K tématu budou hovořit zástupci MMR, ČVUT, ARTAV a odborníci z praxe. Jaká konkrétní témata jsou připravena?

Ob Img 20230528 120107

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka je jasně určeno, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Postup pro změnu prohlášení vlastníka je popsán v ustanovení § 1169 občanském zákoníku.

Ob Img 20230528 120107

Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

Prohlášení vlastníka představuje komplexní dokument, který určuje nejen základní technické rozdělení domu, ale je také základním souborem informací pro správu domu a pozemku. Prohlášení vlastníka je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

House G15f108f2f 1920

Chystané změny v nájemním bydlení

Ministr pro místní rozvoj a jeho tým představil v rámci setkání s odbornou veřejností připravované návrhy změn nájemního bydlení, které mají pomoci rozhýbat zájem o tuto formu bydlení. Novou realitou budou například nájemní smlouvy minimálně na tři roky a taky nové možnosti, jak zvýšit nájemné nebo ukončit nájemní vztah v případě, kdy nejsou plněny smluvené podmínky.

1

Řízené větrání není luxus, ale nezbytný standard rekonstrukce

Řízené větrání s rekuperací tepla už dávno není nadstandard, ale nezbytná součást každého projektu novostavby nebo rekonstrukce se zateplením, na které se nevyplatí šetřit. Je to investice s jasnou návratností ve formě zdraví, pohodlí, celoročně optimálního interiérového klima, ušetřených nákladů za energie, ale i zvýšení hodnoty nemovitosti. Komplexní systémy komfortního větrání švýcarského výrobce Zehnder jsou koncipované tak, aby vyhověly jakékoli stavební situaci.

Cookie Consent with Real Cookie Banner