Odměny členů volených orgánů v SVJ

kdo rozhoduje o odměně členů výboru SVJ

U společenství vlastníků jednotek podle ustanovení § 1208 písm. c) občanského zákoníku náleží rozhodování o výši odměn členů volených orgánů do výlučné působnosti shromáždění. Nárok na odměnu se v daném případě dokládá zápisem ze schůze shromáždění obsahujícím usnesení, jímž bylo o výši odměn rozhodnuto.

Pokud v praxi dojde k tomu, že shromáždění rozhodne o celkové odměně všech členů voleného orgánu a přímé členění odměny na jednotlivé osoby ponechá na rozhodnutí tohoto voleného orgánu, pak se pro doložení nároku na odměnu užije rovněž zápis z jednání voleného orgánu obsahující odpovídající usnesení.

Aktualizováno: 12. 3. 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?