Neuniklo vám?

Nová povinnost právnických osob ohlásit svého skutečného majitele

Ještě jednou připomínáme, že 1. 1. 2018 vstoupila v platnost evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob (také jen „evidence skutečných majitelů“). Povinnost zapsat do předmětné evidence své skutečné majitele mají i BD a SVJ. Pro bytová družstva platil termín do 1. 1.2019, SVJ musí svého skutečného majitele zapsat do 1. 1. 2021.

Povinnost právnických osob ohlásit svého skutečného majitele (evidence skutečných majitelů) stanoví zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob.

Termín ukončení příjmu žádostí o dotace z programu Podpora bydlení 2019 se blíží

Již jen do 5.2. je možné žádat o dotace z programu Podpora bydlení.
V rámci podprogramu Bytové domy bez bariér lze například získat dotaci 50 % na výstavbu výtahu nebo bezbariérového vstupu do bytového domu, který má čtyři a více nadzemních podlaží a doposud nebyl výtahem vybaven. Cílem podprogramu je odstranění co nejvíce bariér v bytových domů, avšak úplné odstranění všech bariér přístupu k bytům není podmínkou.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?