Neplatíte za teplo zbytečně? Využijte komplexní řešení ke snížení energetické náročnosti

Značné množství bytových domů je již zatepleno. Bohužel tímto krokem mnoho vlastníků bytových domů z řad SVJ, ale i bytových družstev svou cestu k nižším nákladům na vytápění skončilo. Navazovat by měla další opatření týkající se oblasti vytápění. Není výjimkou, kdy mohou i běžné panelové domy díky komplexním opatřením snížit svou energetickou náročnost na velmi dobrou úroveň domů v nízkoenergetickém standardu.

Základní kroky pro regulaci spotřeby tepla

Je zcela jedno, zda je teplo pro dům dodáváno z centrálního zásobování, z oblastního zdroje nebo z vlastní kotelny. Vlastník domu může regulovat spotřebu tepla z jakéhokoliv zdroje tepla. Důležité je se tomuto tématu věnovat zejména po zateplení domu, výměně oken a dalších opatřeních, snižujících teplené ztráty domu. Na tyto nové podmínky je nutné upravit i vytápění, protože pro dosažení teplotního komfortu už dům spotřebuje méně tepla. Základem je hydraulické a termické vyvážení otopné soustavy. Pro optimalizaci výkonu otopné soustavy v domě by se tento krok měl dokonce opakovat v patnáctiletých cyklech, a to bez ohledu, zda mezitím došlo k dalším opatřením ke snížení tepelných ztrát domu. Hydraulické vyvážení je nezbytné jak pro domy s centrálním vytápěním, tak i pro ty s vlastní domovní kotelnou.

Vyšším stupněm regulace jsou dodávky tepla podle ekvitermní křivky, která snižuje negativní vlivy topné vody na mechanismus termostatických ventilů s hlavicemi (ne­správná ekvitermní teplota deformuje průtoky vody a z toho vyplývá hydraulická nestabilita).

Nepodceňujte regulaci na patě domu

Detailněji reagovat na potřeby tepla v domě umožňuje regulace na patě domu. Její osazení výrazně snižuje spotřebu tepla z centrálního zdroje vytápění tím, že při správně nastavených otopových křivkách podle ekvitermní teploty nedovoluje přetápění. Díky regulaci na patě domu vznikne v rámci současné otopné soustavy uzavřený okruh s přesně nadefinovanou teplotou a dům odebírá teplo z jakéhokoliv zdroje (teplárny, kotelny nebo jiného společného zdroje) pouze tehdy, kdy teplota vody v tomto okruhu klesne pod definovanou hodnotu nastavenou v regulátoru. Dům tak odebere a zaplatí jen teplo, které skutečně potřebuje. Podmínkou je správné nastavení regulace a seřízení otopné soustavy.

Čtěte také:  Jak otevřít zamčené a zabouchnuté dveře?

V České republice je stále mnoho bytových domů, které nemají ani domovní předávací stanici, ani žádnou jinou regulaci. Zbytečně tak promrhají i více než 20 % zaplaceného tepla. Regulace také řeší nepříjemné projevy otopné soustavy – bouchání, klepání, ťukání či jiné projevy hlučnosti, které přichází z ra­diátorů a trubek. Čím hůře jsou nastaveny správné fyzikální parametry soustavy (teploty, tlaky a průtoky), tím jsou dopady hluku, přetápění i nedotápění intenzivnější.

Kdy je nutná modernizace domovní kotelny?

Pozornost efektivitě vytápění je nutné věnovat i v případech, kdy má dům svou vlastní kotelnu. Častým problémem jsou zastaralé plynové kotle s nízkou účinností spalování. Z pohledu vlastníka domu sice fungují, ale jejich provoz je neekonomický a množí se opravy. Důvodem pro řešení jsou náklady na jeden GJ nad 500 korun, dochází k přetápění nebo k nedotápění bytů, případně provoz kotelny vykazuje bezpečnostní rizika. Současným požadavkům vyhovují moderní kondenzační kotle. U větších domů je výhodné jejich zapojení do kaskády.          

Pomůže banka

„Od března 2020 jsme nově rozšířili účelovost plnění úvěru KREDIT o oblast vytápění. Cílem je umožnit vlastníkům bytových domů nezůstávat při komplexní modernizaci domu na poloviční cestě a po rekonstrukci obálky domu pokračovat rekonstrukcí a úpravami systému vytápění. Úvěr KREDIT je možné čerpat i samostatně pouze pro financování rekonstrukce a náročnějších úprav systému vytápění. Díky výhodnému financování dosáhnete na úspory za vytápění rychleji.“ Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner