Není nájemník či člen družstva schopen platit vysoké zálohy za energie?

Zálohy za energie vystřelily vzhůru nebývalým způsobem. I když se ceny plynu a elektřiny již začaly stabilizovat, vysoké zálohy stále zůstávají. To postupně dostává stále více domácností do finančních problémů. Jak postupovat při neschopnosti splácet vysoké zálohy za energie?

Vše začíná u smlouvy

V případě, že nájemník není schopen náklady na energie zaplatit, začne vznikat dluh, který se vztahuje k osobě, se kterou je sepsána smlouva u dodavatele energie. „Pokud má nájemník napsané energie na sebe, je pro pronajímatele téměř nemožné zjistit, že zálohy nesplácí, a proto může dojít až k odpojení nemovitosti od sítě. Poté záleží na smlouvě, zda celý dluh musí splácet nájemce, či zda znovupřipojení musí uhradit pronajímajitel. Náklady na znovupřipojení se pohybují v řádech tisíců, a proto je dobré ve smlouvě jasně vymezit odpovědnost. V každém případě by si měl pronajímatel dávat pozor na to, aby energie přepsal okamžitě po vystěhování bývalého nájemníka a nezvyšoval tak vzniklý dluh,” radí Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Pokud má na sebe naopak energie napsané pronajímatel a nájemník mu přestane finance posílat, může mu na základě předchozí dohody smlouvu vypovědět a vyžádat si u dodavatele protokoly o spotřebě, díky kterým se připraví na nového nájemníka. Nesplacené částky poté může na základě smlouvy u (původního) nájemníka vymáhat, a to na základě žaloby.

Jak řešit dluh za energie

Podobná je situace také v rámci družstev, kde nemají moc prostředků, jak svým členům pomoct a často jim tak mohou pouze poradit, na koho se mají v případě potíží obrátit. I když se to již netýká nájemního bydlení, obdobná je situace i v SVJ.

„Standardní postup je takový, že se nejprve jedná s konkrétním členem, aby situaci řešil. Pokud toho není schopen nebo není ochoten, může na řadu přijít í vyloučení z družstva, v případě vlastnického bydlení podána žaloba na přiznání dluhu. Zpravidla pak nastává víceleté soudní projednávání celé věci. Naši členové spravují přes 600 000 bytů. Kritickým trendem je nárůst dluhů, které klasifikujeme jako nevymahatelné, ty tvoří přes 50 %. Dodavatele služeb nezajímá, že mezi sebou máme určité procento neplatičů, SVJ nebo družstvo fakturu zaplatit musí,” konstatuje Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Čtěte také:  Jak na fotovoltaiku pro bytové domy

Doložka přímé exekuční vykonatelnosti

Některé smlouvy o pronájmu, především ty, které jsou vedeny na dobu určitou, mohou obsahovat doložku přímé exekuční vykonatelnosti. Svým podpisem nájemník stvrzuje, že pokud přestane platit nájem podle podmínek stanovených ve smlouvě, může být po domluvené době přikročeno k jeho vystěhování. Díky doložce o přímé exekuční vykonatelnosti nebude muset pronajímatel v případě porušení smlouvy (neplacení nájemného) čekat na verdikt soudu, ale rovnou neplatiče z nájmu vystěhuje. Doložku lze však podepsat pouze za účasti notáře.

Napsat komentář