Nejčtenější článek posledních třiceti dnů: Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Okna dokořán a využívání balkónů – v létě se snažíme si pobyt v bytě co nejvíce zpříjemnit. Otevřená okna a balkóny však více využívají i sousedé – kuřáci. Jaká jsou jejich práva a kde naopak začínají ta vaše? Lze kouření na balkónech nějakým způsobem regulovat? A na koho se vůbec v této věci obrátit?

Kde a jak začít problém s obtěžujícím kouřením řešit?

I přes zákaz kouření na mnoha veřejných místech ti méně šťastní z nás cigaretovým výparům stejně neuniknou. Čas strávený v poklidu na balkóně neustále znepříjemňuje náruživý kuřák z vedlejšího bytu a o posezení na čerstvém vzduchu si můžete nechat jenom zdát.

Problém kouření v bytových domech se nabízí nejprve řešit v rámci společenství vlastníků. Jedná-li se o vícero problémových vlastníků či nájemců, není rozhodně od věci celou situaci probrat na shromáždění a využít schůzi tohoto orgánu jako platformu k vyřešení celé záležitosti formou dialogu.

Pokud nepomůže domluva a existuje-li pro takové opatření mezi vlastníky dostatečná podpora, je možné ve stanovách či nejlépe v domovním řádu zakotvit ustanovení o zákazu kouření na balkónech, lodžiích či obecně ve společných prostorách domu. Bohužel z praxe je známo, že kuřáci si z podobných zákazů ze strany SVJ obvykle moc nedělají a vzhledem k omezené vymahatelnosti těchto opatření vesele kouří dál.

Pokuta za kouření a jak ji vymoci s pomocí stanov

Zákazy plynoucí ze stanov lze prakticky vymoci pouze soudně, nicméně v rámci SVJ se nabízí další možnost, jak vyzrát na neukázněné vlastníky. Do stanov SVJ je možné inkorporovat ustanovení, na základě kterého se lze uchýlit k ukládání pokut za porušování povinností vyplývajících ze stanov, resp. domovního řádu, což se přirozeně vztahuje i na porušování zákazu kouření ve společných částech domu. Tyto pokuty však nesmí odporovat zákonu a jejich stanovená výše musí být přiměřená.

Čtěte také:  Z právní praxe: Ve kterých případech hradí povinnou dezinsekci vlastník bytu?

Opora v zákoně nabízí uplatnění sousedské žaloby, je to však poměrně obtížné

Pokud není v bytovém domě ochota situaci řešit v rámci SVJ, existuje další možnost, jak se obtěžování kouřem pokusit zabránit. Ustanovení §1175, odst. 1 NOZ ukládá vlastníkovi jednotky povinnost neztížit jinému vlastníku jednotky výkon jeho práv práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Pokud vlastník jednotky vytrvalým kouřením, jehož následkem vznikají tzv. imise, ztěžuje tímto chováním výkon vlastnického práva sousedního vlastníka, může se dotčený bránit tzv. sousedskou žalobou. Tuto žalobu může vlastník podat nezávisle na tom, jak se situaci rozhodlo, resp. nerozhodlo řešit SVJ, ale v praxi se jedná spíše o krajní prostředek. Civilní řízení je samo o sobě zdlouhavé, navíc prokázat míru intenzity rušení imisemi není jednoduché. I za předpokladu, že žalobce ve věci uspěje a získá pravomocné soudní rozhodnutí, je možnost jeho vynutitelnosti poměrně diskutabilní.

V případě kouření marihuany jsou i další možnosti řešení

Samostatnou kapitolu představuje kouř z marihuanových cigaret, se kterým se obyvatelé bytových domů musí potýkat stále častěji. Marihuana vydává velmi specifický a pronikavý zápach, který může obyvatele domu obtěžovat mnohem více než kouř z klasických cigaret. Mnohdy stačí jen častější kouření uvnitř bytu na to, aby byl nepříjemný závan cítit i v bytech sousedních. Situaci lze řešit obdobně jako u problému s klasickými cigaretovými výpary, nicméně u marihuany se nabízí i jiné možnosti. Dle §284, odst. 1 trestního zákoníku se dopustí trestného činu ten, kdo u sebe přechovává větší než malé množství této drogy (dle judikatury Nejvyššího soudu se jedná o více než 10 gramů). Pokud uživatel bytu přechovává menší množství než malé, jedná se stále o přestupek. Jestliže se vám situace zdá neúnosná a běžná domluva nepomůže, lze se v této věci obrátit na Policii ČR, která může dotyčného například pokutovat.   

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?